main content
Growing, harvesting, and selling coffee - the right way

การปลูก เก็บเกี่ยว และจัดจำหน่ายกาแฟ กับธุรกิจกาแฟที่ยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อผลผลิตกาแฟที่ดีที่สุด

Responsibly Sourced coffee is exactly what it sounds like

ธุรกิจกาแฟที่ยั่งยืนที่ได้มาด้วยความรับผิดชอบ คือแนวทางของเรา

เรามีความภาคภูมิใจในความทุ่มเทและความก้าวหน้าในทีมงานเนสกาแฟกับธุรกิจกาแฟของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการคัดเลือกเมล็ดกาแฟพันธุ์ดี มีคุณภาพสูง ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งเพาะปลูกด้วยวิธีการปฏิบัติที่มีความยั่งยืนในไร่ของพวกเขา ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานของการผลิตกาแฟที่มีความรับผิดชอบ เพราะแนวทางปฏิบัตินั้นครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสภาพเศรษฐกิจ เราจึงอยากเชิญชวนคุณให้มาดูแนวทางปฏิบัติที่ทำให้เรามั่นใจและกล้าการันตีว่าเนสกาแฟรสชาติกลมกล่อมที่คุณดื่มทุกวันนี้ มีที่มาจากแหล่งผลิตอันเกิดจากความรับผิดชอบอย่างแท้จริง

It's an open conversation

เล่าให้ฟังอย่างเปิดใจ

"ความโปร่งใส และการให้ความเคารพ" คือหัวใจหลักในธุรกิจกาแฟที่เรายึดมั่น เมื่อใคร ๆ ก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด และโลกใบนี้ก็ต้องการแบบนั้นเช่นกัน ทำให้เราตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง แนวทางกลยุทธ์และนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนี้ จึงนำเราไปสู่ความโปร่งใสในเรื่องนี้เต็ม 100 % ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟของเราได้ ว่าผ่านการรับรองในแนวทางการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนทุกคน พี่น้องเกษตรกรทั้งหมดนี้คือบุคคลากรคนสำคัญที่ตั้งใจทำหน้าที่เพาะปลูกกาแฟในทุก ๆ วัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟที่พร้อมให้คุณดื่มได้อย่างมีความสุขในทุกวันเช่นกัน

It's all checked, and double-checked

การตรวจสอบตามมาตรฐาน เพื่อความมั่นใจสูงสุด

เราเลือกใช้ทุกวิธีที่เป็นไปได้เพื่อทำให้แน่ใจว่าแนวทางเกษตรยั่งยืนของเราจะได้รับการสนับสนุนและเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล และยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หากเกิดข้อร้องเรียนใด ๆ ในกระบวนการนี้เรายังได้ร่วมทำงานกับองค์กรสากลและโปรแกรมต่าง ๆ และยังรวมถึงการได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระจากกลุ่มเกษตรกรที่เป็นบุคคลที่ 3 ดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าผลการประเมินต่าง ๆ ที่ออกมามีความเป็นกลางและเชื่อถือได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีจุดใดบ้างที่ทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี และมีจุดใดบ้างที่ยังต้องปรับปรุง ตัวอย่างองค์กรที่ร่วมทำงานกับเรา เช่น 4C Services, Rainforest Alliance และ Fairtrade

Transparency and respect

ความโปร่งใสที่มาพร้อมกับการแสดงความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม

เราภูมิใจในหลักการเพื่อความยั่งยืนและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมของเรา เพราะนี่คือพื้นฐานในทุกโครงการที่เราสร้างขึ้น โดยแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของเรานี้ คือแนวทางเพื่อการสนับสนุนชุมชนที่ทำงานร่วมกับเรา นั่นรวมถึงโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน เนสกาแฟที่คุณชอบและเลือกดื่มทุกแก้ว ยังหมายถึงการช่วยส่งเสริมธุรกิจกาแฟให้เราสามารถทำงานร่วมกับเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขา ด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนในแบบที่เราทำนี้ จึงหมายถึงเราได้ลงทุนเพื่อโลกใบนี้ เพื่อเกษตรกร รวมไปถึงการลงทุนเพื่อมอบอนาคตที่ดีให้พวกเขาด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของรายงาน 10 ปี เนสกาแฟ ผลงานทั้งหมดของเราในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา