คำค้นหายอดนิยม
You are signed out
ต้นกาแฟที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การปลูกพืชผสมผสาน จะช่วยให้เกษตรกรเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน

3 min read
เมื่อเราเพลิดเพลินไปกับถ้วยเนสกาแฟแสนอร่อยมันสามารถพาเราไปยังทุ่งเขียวชอุ่มที่ปลูกและเก็บเกี่ยวได้ อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรสถานการณ์อาจซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถลดปริมาณกาแฟที่ปลูกด้วยการขาดแคลนที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และขาดแคลนน้ำ ต้นกาแฟใช้เวลานานในการผลิตและอาจมีความเสี่ยงต่อโรคในสภาพที่รุนแรงขึ้น ตั้งแต่ปี 2010 NESCAFÉ® ช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยการกระจายต้นอ่อนที่สามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรปลูกกาแฟที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
Coffee cherries on a branch

ต้นกล้ากาแฟ

นักวิทยาศาสตร์ของเนสกาแฟ ในเมืองทัวร์ ประเทศฝรั่งเศส เริ่มทำงานกับวิทยาศาสตร์พืชกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้า ย้อนกลับไปในปี 2529 ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานักวิจัยได้ทดสอบพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในสภาพชีวิตจริงในฟาร์มทดลองท้องถิ่นทั่วโลก ด้วยผลผลิตที่สูงขึ้น 50% ต่อต้นไม้พันธุ์ที่เลือกสามารถช่วยคาร์บอน ฟุตปริ้น CO2E (คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ของเมล็ดกาแฟสีเขียวได้มากถึง 30% เนื่องจากมีการผลิตกาแฟมากขึ้นโดยใช้ที่ดินปุ๋ยและพลังงานในปริมาณเท่ากัน
Coffee plantlets in pots

เนสกาแฟและเกษตรกรทั่วโลก

ตั้งแต่ปี 2010 เนสกาแฟวางแผนให้เกษตกร ได้รับโรงงานกาแฟกว่า 250 ล้านเครื่องและภายในปี 2030 เนสกาแฟมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายพืชกาแฟ 400 ล้านต้น นอกเหนือจากการช่วยให้เกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงต้นไม้กาแฟของพวกเขาด้วยความหลากหลายที่ดีขึ้นแล้วต้นกล้ายังช่วยให้เกษตรกรใช้ที่ดินของพวกเขาได้ดีขึ้น
young coffee plant

ตั้งแต่ปี 2010 เกษตรกรภายใต้โครงการเนสกาแฟแพลน ได้รับพืชกาแฟกว่า 250 ล้านต้น และภายในปี 2030 เนสกาแฟจะมีการแจกจ่ายโรงกาแฟ 400 ล้านต้น


coffee plantlets

ไม่ใช่แค่เรื่องขนาดของฟาร์ม แต่อยู่ที่วิธีการใช้งาน

เรากำลังเร่งทำงานเพื่อช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจัดการกับความท้าทายทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เกษตรกรในหลายพื้นที่ รวมทั้งในประเทศไทยกำลังเผชิญ เราความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความคืบหน้าจากการทำงานเพื่อส่งเสริมหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู ในภาคใต้ของไทย โดยเกษตรกรได้รับประโยชน์จากผลผลิตที่ดีขึ้นและจากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น นอกจากนี้ การศึกษาเชิงวิชาการในท้องถิ่น* ยังแสดงให้เห็นว่า รายได้สุทธิจากฟาร์มของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากเนสกาแฟมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 88% ในปี 2565 ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปี 2561
Rows of coffee plants with trees

อนาคตที่สดใสกว่าในทุกแก้ว

เนสกาแฟ มีส่วนช่วยพัฒนาวงการกาแฟในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว ที่นักวิชาการเกษตรของเราได้ทุ่มเทในการร่วมทำงานกับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถทำเการเกษตรอย่างยั่งยืน และได้ผลผลิตดีขึ้น อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยเนสกาแฟได้กระจายต้นกล้ากาแฟพันธุ์ดีกว่า 3.6 ล้านต้นให้แก่เกษตรกร และฝึกอบรมด้านการเป็นผู้ประกอบการสวนกาแฟให้กับเกษตรกรแล้วถึง 2,000 ราย
Rows of coffee plants with trees
NESCAFÉ® sustainability

ค้นหาบทความเพิ่มเติมได้ที่