Aktuelno
Odjavili ste se

© 2023 Nestlé

Sva autorska prava i druga prava intelektualne svojine u vezi sa svim tekstovima, slikama i drugim materijalima na ovoj veb-stranici vlasništvo su Nestlé grupe ili su uključeni uz dozvolu odgovarajućeg vlasnika.


Dozvoljeno vam je da pretražujete ovaj veb-sajt, reprodukujete njegove delove putem štampanja, preuzimate na čvrsti disk ili u svrhe distribucije drugim pojedincima. To možete da radite samo pod uslovom da ne kršite autorska prava i druga obaveštenja o vlasništvu, kao i da se gore navedeno obaveštenje o žigovima pojavljuje u tim reprodukcijama. Nijedna reprodukcija bilo kog dela ovog veb-sajta ne sme da se prodaje ili distribuira radi komercijalne dobiti, niti sme da se prepravlja ili ugrađuje u bilo koje drugo delo, publikaciju ili veb-sajt.


Žigovi, logotipi i slovni znakovi (zajedno „Žigovi”) prikazani na ovom veb-sajtu pripadaju Nestlé grupi. Ništa što se nalazi na ovom veb-sajtu ne treba tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na korišćenje bilo kog žiga prikazanog na ovom veb-sajtu. Strogo je zabranjena upotreba/zloupotreba žigova prikazanih na ovom veb-sajtu ili bilo kog drugog sadržaja prikazanog na ovom veb-sajtu na način koji nije predviđen Uslovima i odredbama. Takođe vas obaveštavamo da će Nestlé grupa u punoj meri koristiti sva svoja prava intelektualne svojine predviđena zakonom, uključujući i krivično gonjenje za učinjene prekršaje.