Bạn đã đăng xuất

THÔNG BÁO VỀ COOKIE CỦA NESTLÉ

Khi bạn truy cập vào bất kỳ trang web nào, trang web đó có thể lưu hoặc truy xuất thông tin trên trình duyệt của bạn, chủ yếu ở dạng cookie. Thông tin này có thể là về bạn, sở thích, thiết bị của bạn hoặc dùng để trang hoạt động như bạn mong đợi. Thông tin thường không trực tiếp xác định bạn, nhưng nó có thể mang đến cho bạn trải nghiệm web được cá nhân hóa nhiều hơn. Bạn có thể chọn không cho phép một số loại cookie. Nhấp vào tiêu đề danh mục khác để tìm hiểu thêm và thay đổi cài đặt mặc định. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng việc ngăn chặn một số loại cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp. Tham khảo thêm tại đây:cookies


1. Cookies là gì??


Cookie là các tập tin được cài vào máy tính thông qua trang web bạn truy cập. Sau đó, cookie được gửi ngược lại về trang web nguồn cho mỗi lần truy cập sau đó, hay cho trang web khác mà trang web này nhận ra cookie đó. Chúng được sử dụng để giúp trang web hoạt động hiệu quả, cũng như cung cấp thông tin cho chủ trang web.


Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “cookie” xuyên suốt thông báo này để bao hàm các công nghệ tương tự như trang web tập hợp hỗ trợ phát triển phần mềm, tập tin đăng nhập, thẻ pixel.