Bạn đã đăng xuất
nông trường cà phê
Sẵn sàng để bắt đầu?

Tái chế - Hành động vì chúng ta và hành tinh này

Tại sao Tái chế lại quan trọng đến vậy?
NESCAFÉ® luôn mong muốn mang đến những ly cà phê thơm ngon và cùng mọi người tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho hành tinh này. NESCAFÉ hướng việc hạn chế tạo ra rác thải trong tương lai.

Làm thế nào để tái chế từ Các sản phẩm của NESCAFÉ?

Cùng khám phá những cách khác nhau để tái chế cùng NESCAFÉ
nescafé