Bạn đã đăng xuất

Tại NESCAFÉ®, chúng tôi coi mỗi ngày là một cơ hội mới để truyền cảm hứng

recycling coffee jars, pods & capsules
Sẵn sàng để tạo nên sự thay đổi lớn?

Tái chế bao bì cà phê NESCAFÉ® của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết

recycling coffee jars, pods & capsules

Tái chế bao bì NESCAFÉ® có nghĩa là bạn đang trao cho những vật liệu đó cơ hội sống thứ hai. Thật đơn giản - chỉ cần bỏ những viên nén cà phê đã qua sử dụng của bạn tại một trong những điểm tái chế của chúng tôi.

recycling nescafé packaging
join nescafé make your world

Stay tuned

Tham gia ngay
ecosystem-sh