Bạn đã đăng xuất
Sự hợp tác giữa NESCAFÉ® và Rainforest Alliance

Chung tay phát triển

3 phút
Mỗi tách cà phê NESCAFÉ® là kết quả của sự đóng góp từ hàng ngàn nông trại cà phê. Những nông trại cà phê góp phần quan trọng vào việc cải thiện cuộc sống của người nông dân. Để duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn, vào năm 2014, NESCAFÉ® đã hợp tác với Rainforest Alliance. Chúng tôi đã phát triển NESCAFÉ® Plan nhằm hiện thực hóa những tác động tích cực mà chúng tôi lên kế hoạch tạo ra.
Rainforest Alliance partnership

Công thức cho sự thay đổi tích cục

Công thức chất lượng yêu cầu sự cẩn thận, chăm chút, và đo lường chính xác. Việc đo lường của NESCAFÉ® bắt đầu bằng việc đánh giá thu nhập của trang trại và đo lường sinh kế của nông dân. Tiếp đến là đo lường tác động đối với các gia đình nông dân và các khía cạnh như đất, đa dạng sinh học và nước để theo dõi mức giảm carbon. NESCAFÉ® hợp tác chặt chẽ với các nhóm nông dân để hiểu những thách thức mà họ phải đối diện và phát triển các giải pháp bền vững. Liên kết: https://www.rainforest-alliance.org/business/tailored-services/partnerships-for-success-monitoring-and-evaluation-with-NESCAFÉ®/"
sustainable and regenerative benefits

Mọi chiến thắng đều bắt đầu bằng việc chuẩn bị tốt

Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Rainforest Alliance giúp NESCAFÉ® đánh giá tất cả các chương trình thực địa trên khắp thế giới bằng những kết quả rõ ràng. Có được công cụ này cho phép chúng tôi chia sẻ, đánh giá, cải tiến và điều chỉnh các hoạt động của mình nhằm mục đích mang lại lợi ích lâu dài cho hàng trăm nghìn nông dân trồng cà phê.
Rainforest Alliance logo

NESCAFÉ® đã cung cấp 37 triệu cây giống cà phê kháng bệnh gỉ sắt cho hơn 33.000 nông dân trồng cà phê đang đối mặt với một đợt bùng phát lớn.


leaf rust resistant coffee plantlets

Chương trình thực địa NESCAFÉ®

Tại Việt Nam, NESCAFÉ® muốn cải thiện sinh kế và năng suất của nông dân trồng cà phê phải đối mặt với chi phí sản xuất cao, hệ thống tưới tiêu không hiệu quả và phụ thuộc vào cây trồng. NESCAFÉ® đã cung cấp 9 triệu cây con cho hơn 14.000 nông dân để tăng năng suất, cung cấp đào tạo thực hành nông nghiệp như trồng xen canh cũng như dạy kiến thức tài chính. Đến năm 2020, 89% nông dân Việt Nam đã được chứng minh là hưởng lợi từ chương trình. Bằng việc áp dụng các kiến thức, nông dân đã tăng năng suất nhờ quản lý tưới tiêu thông minh hơn và đa dạng hóa cây trồng dẫn đến thu nhập cao hơn.
leaf rust resistant coffee plantlets

Chương trình thực địa NESCAFÉ®

Tại Việt Nam, NESCAFÉ® muốn cải thiện sinh kế và năng suất của nông dân trồng cà phê phải đối mặt với chi phí sản xuất cao, hệ thống tưới tiêu không hiệu quả và phụ thuộc vào cây trồng. NESCAFÉ® đã cung cấp 9 triệu cây con cho hơn 14.000 nông dân để tăng năng suất, cung cấp đào tạo thực hành nông nghiệp như trồng xen canh cũng như dạy kiến thức tài chính. Đến năm 2020, 89% nông dân Việt Nam đã được chứng minh là hưởng lợi từ chương trình. Bằng việc áp dụng các kiến thức, nông dân đã tăng năng suất nhờ quản lý tưới tiêu thông minh hơn và đa dạng hóa cây trồng dẫn đến thu nhập cao hơn.

NESCAFÉ® field program

Mục yêu thích của cộng đồng hôm nay

Khám phá một số bài viết được yêu thích nhất trên trang web
NESCAFÉ® sustainability

Khám phá thêm các bài viết về...