Bạn đã đăng xuất
tan-tam-uom-trong
5 PHÚT

Hành trình đồng hành trong canh tác cà phê bền vững

 

Với NESCAFÉ, sự tận tâm luôn được dành cho chất lượng cà phê, cuộc sống của người nông dân và môi trường bền vững. Khởi động từ năm 2011, NESCAFÉ hợp tác với viện Khoa học Kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) hỗ trợ cây giống tốt cho nông dân, đồng thời, thông qua chương trình NESCAFÉ Plan tập huấn, đào tạo kỹ thuật canh tác cà phê bền vững cho 260.000 nông hộ vùng Tây Nguyên, giúp họ nâng cao thu nhập, có cuộc sống vững vàng. Kiến thức về canh tác cà phê bền vững từ chương trình cũng giúp nông dân biết bảo tồn đất và nguồn nước, vì tương lai cà phê Việt.

NESCAFÉ Việt Nam tận tâm ươm trồng và đồng hành trong canh tác cà phê bền vững
NESCAFÉ Việt Nam luôn hỗ trợ cây giống tốt cho nông dân trong việc canh tác cà phê bền vững
Cải thiện thu nhập nông dân nhờ vào thực hành canh tác nông nghiệp bền vững
Thông qua chương trình Nescafe Plan tập huấn, đào tạo kỹ thuật canh tác cà phê bền vững
video-thumbnail

Tự hào 10 năm gieo tận tâm, hái thành quả

 

Trong 10 năm qua, chương trình NESCAFÉ Plan đã khuyến khích tái canh, cải tạo nhiều vườn cà phê già cỗi, hỗ trợ chi phí cây giống cho nông dân. Đồng thời, tập huấn thực hành nông nghiệp đúng chuẩn giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của cộng đồng nông dân trồng cà phê vùng Tây Nguyên.

 

Chương trình hướng dẫn nông dân cách tiết kiệm nước tưới, giảm lượng phân bón hoá học để tối ưu chi phí đầu vào, góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên đất và nước, bảo vệ môi trường vì thế hệ tương lai.

 

Ngoài ra, NESCAFÉ cam kết thu mua 20-25% sản lượng cà phê để sản xuất trong nước và xuất khẩu, củng cố vị trí cuả cà phê Việt Nam trên thế giới.

 

 

 

Thành tựu
Chương trình NESCAFÉ Plan
Dự án phát triển cà phê bền vững

Chương trình NESCAFÉ Plan

5 PHÚT