You are signed out

© 2023 Nestlé

Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem šajā tīmekļa vietnē ievietotajiem tekstiem, attēliem un citiem materiāliem ir Nestlé Group īpašums vai ir iekļautas ar attiecīgā īpašnieka atļauju.


Jums ir atļauts pārlūkot šo tīmekļa vietni, pavairot fragmentus, tos drukājot, lejupielādējot cietajā diskā vai izplatot citām personām. To drīkst darīt tikai ar nosacījumu, ka tiek saglabātas visas autortiesību un citu īpašumtiesību norādes un ka šādās reprodukcijās ir redzams iepriekš minētais paziņojums par preču zīmi. Nevienu šīs tīmekļa vietnes daļu nedrīkst pārdot vai izplatīt komerciālos nolūkos, kā arī to nedrīkst pārveidot vai iekļaut citos darbos, publikācijās vai tīmekļa vietnēs.


Šajā tīmekļa vietnē attēlotās preču zīmes, logotipi, simboli un pakalpojumu zīmes (kopā sauktas "Preču zīmes") pieder Nestlé Group. Nekas no šajā tīmekļa vietnē ietvertā nav uzskatāms par licences vai tiesību piešķiršanu izmantot jebkuru šajā tīmekļa vietnē attēloto Preču zīmi. Šajā tīmekļa vietnē vai jebkurā citā šīs tīmekļa vietnes saturā attēloto Preču zīmju izmantošana/nepareiza izmantošana, izņemot šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētos gadījumus, ir stingri aizliegta. Jūs arī tiekat informēts, ka Nestlé Group stingri īstenos savas intelektuālā īpašuma tiesības, izmantojot visas likumā noteiktās iespējas, tostarp kriminālvajāšanu nopietnu pārkāpumu gadījumā.