You are signed out
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

Labāka rītdiena sākas kopā

3 min
Lai palīdzētu samazināt NESCAFÉ® siltumnīcefekta gāzu emisijas, ir jāstrādā kopā, turklāt jāiesaistās pēc iespējas vairāk cilvēku. Uzņēmumā NESCAFÉ® mums ir speciāli izveidota analītiķu komanda, kas pēta mūsu ietekmi uz vidi un kas ir izstrādājusi plānu, kā to samazināt. Analizējot mūsu radītās oglekļa dioksīda emisijas, NESCAFÉ® pievērš uzmanību transportēšanai, ražošanai, iepakošanai, pārvadāšanai un pat tam, kas notiek pēc patēriņa. Mēs izstrādājam programmas, lai samazinātu ietekmi katrā posmā. Piemēram, kopš 2010. gada mēs jau esam samazinājuši siltumnīcefekta gāzu emisiju mūsu šķīstošās kafijas ražotnēs Eiropā par 49,6%. Tas ir liels solis uz priekšu, taču vēl ir daudz darāmā. Uzņēmums NESCAFÉ tic, ka kopīgiem spēkiem varam darīt vairāk, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
siltumnīcefekta gāzu emisijas

DABAS SPĒKA IZMANTOŠANA

Viens no labākajiem oglekļa emisiju samazināšanas līdzekļiem ir veselīga augsne un meži. Lai NESCAFÉ® nodrošinātu savas plašās piegādes ķēdes ar simtiem tūkstošu saimniecību un transporta tīklu, mums ir JĀSTRĀDĀ, lai aizsargātu gan augsni, gan mežus un panāktu ilgtspējīgas pārmaiņas ilgtermiņā.
apsaugoti dirvožemį ir miškus

KAD VAIRĀK PATIESĪBĀ NOZĪMĒ MAZĀK

Pasaules meži absorbē aptuveni 2,6 miljardus tonnu oglekļa dioksīda gadā jeb aptuveni trešdaļu no visa CO2, kas izdalās, sadedzinot fosilo kurināmo. Meži arī nodrošina uzturu, pajumti, enerģiju, zāles un iztikas līdzekļus aptuveni 1,6 miljardiem cilvēku. Diemžēl, pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam un pieprasījumam pēc pārtikas, pastāv risks, ka meži tiks pārvērsti lauksaimniecības zemēs. NESCAFÉ® strādā pie tā, lai līdz 2025. gadam kafijas piegādes ķēdē nebūtu atmežošanas, un līdz 2026. gadam plāno iestādīt 20 miljonus vietējo koku, lai palīdzētu palielināt bioloģisko daudzveidību un veicinātu augsnes veidošanos un augsnes veselību. Tas ir nozīmīgs darbs, bet ne tik nozīmīgs kā tas, ko meži dara planētas labā.

medžio sodinimas

Kāpēc augsnes kvalitāte ir tik svarīga

Laba augsne ne tikai nodrošina labas kafijas audzēšanu, bet arī savāc oglekli, samazina eroziju un prasa mazāk sintētiskā mēslojuma. Tā kā lielu daļu siltumnīcefekta gāzu emisiju saimniecībās rada mēslojums, NESCAFÉ® palīdz optimizēt mēslojuma izmantošanu, nodrošinot lauksaimniekiem apmācības. No Vjetnamas līdz pat Meksikai, Brazīlijai un Indonēzijai NESCAFÉ® lauka programmas ir palīdzējušas uzlabot lauksaimniecības metodes, kā rezultātā saimniecības izmanto optimālas sintētisko un organisko mēslošanas līdzekļu kombinācijas un samazina agroķīmisko līdzekļu izmantošanu. Vienkāršāk sakot, veselīga augsne palīdz audzēt ilgtspējīgāku kafiju.
geras dirvožemis gerai kavai auginti

LIELAS PĀRMAIŅAS SASTĀV NO MAZĀM PĀRMAIŅĀM

Lai palīdzētu Nestlé līdz 2050. gadam sasniegt nulles tīro emisiju līmeni, ir jāveic ne tikai lielas pārmaiņas, bet arī daudz mazu pārmaiņu. Vispirms visās NESCAFÉ® rūpnīcās līdz 2025. gadam paredzēts izmantot 100% atjaunojamo elektroenerģiju. Mēs arī strādājam pie tā, lai palīdzētu izveidot aprites sistēmas, kas atvieglos iepakojuma savākšanu, pārstrādi un atkārtotu izmantošanu. NESCAFÉ® mērķis ir arī palielināt elektrisko, biodegvielas, hibrīda vai uzlādējamo hibrīdtransportlīdzekļu parku. Savukārt patērētājus NESCAFÉ® mudina izmantot labākas pagatavošanas metodes un otrreizējās pārstrādes ieteikumus, piemēram, vārīt ūdeni līdz 80 °C, nevis 100 °C temperatūrai, un ieliet tējkannā tikai nepieciešamo ūdens daudzumu. Soli pa solim mēs ejam virzienā, lai turpinātu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.
NESCAFÉ® gamyklos

Šodienas kopienas favorīti

Atklājiet mūsu mājas lapas populārākos rakstus
Atklājiet kafijas kultūru

Lasiet vairāk rakstu par ...