You are signed out
Reduserer klimagassutslippene våre sammen

En bedre morgendag starter sammen

3 min
For å bidra til å redusere NESCAFÉ® sine klimagassutslipp krever det en kollektiv innsats og mer enn et par personer for å prøve å oppnå det. I NESCAFÉ® har vi et team av dedikerte analytikere som studerer miljøpåvirkningen vår og som laget en plan for å redusere den. Når vi analyserer karbonfotavtrykket vårt, ser NESCAFÉ® på alt fra transport, produksjon, emballasje, frakt og til og med hva som skjer etter forbruk. Vi oppretter programmer for å redusere påvirkningen vår i hvert trinn. Vi har for eksempel siden 2010 allerede redusert klimagassutslippene fra våre pulverkaffefabrikker i Europa med 49,6 %. Dette er et bra steg på veien, men det er fortsatt mye å gjøre. Hos NESCAFÉ tror vi på at vi sammen kan gjøre mer for å redusere miljøpåvirkningen vår.
klimagassutslipp

JOBBE MED NATURENS KRAFT

Et av de beste hjelpemidlene for å redusere karbonutslipp er frisk jord og friske skoger. For NESCAFÉ, for å takle vår enorme forsyningskjede med hundretusenvis av gårder og transportnettverk, tar vi sikte på å beskytte både jord og skoger for å få til langsiktig bærekraftig endring.
protect soil and forests

Når mer faktisk betyr mindre

Verdens skoger absorberer omtrent 2,6 milliarder tonn karbondioksid i året, eller omtrent en tredjedel av all CO2 som slippes ut ved forbrenning av fossilt brensel. Skoger gir også næring, husly, energi, medisin og levebrød til rundt 1,6 milliarder mennesker*. Dessverre står skogene i fare for å bli omdannet til jordbruksland etterhvert som jordens befolkning og behovet for mat øker. NESCAFÉ jobber mot 100 % avskogingsfri kaffe innen 2025, og planen er å plante 20 millioner endemiske trær innen 2026 for å bidra til å øke det biologiske mangfoldet, og for å fremme jorddannelse og jordhelse. Det er en stor oppgave, men den er ikke i nærheten av å være så stor som hva skoger gjør for planeten.

*sett inn lenke til CSV-rapport 2021 s.25

planting a tree

Innen 2025 sikter NESCAFÉ® på å oppnå 100 % avskogingsfri kaffe, og innen 2026 akter selskapet å plante 20 millioner naturlige trær for å bidra til å øke biomangfoldet, og for å fremme jorddannelse og jordhelse.


avskogningsfri kaffe

Hvorfor jordhelse er så viktig

God jord gjør mer enn å produsere god kaffe, den fanger karbon, reduserer erosjon og krever mindre kunstgjødsel. Siden en stor del av klimagassutslippene på gårder kommer fra gjødsel, hjelper NESCAFÉ til med å optimalisere bruken av gjødsel ved å lære opp bønder. Fra Vietnam til Mexico, Brasil og Indonesia, har NESCAFÉs feltprogrammer bidratt til å forbedre dyrkingsmetoder. Dette har ført til at gårder bruker en optimal kombinasjon av kunstgjødsel og organisk gjødsel og reduserer bruken av landbrukskjemikalier. Friskt jordsmonn bidrar rett og slett til å dyrke en mer bærekraftig kaffe.
good soil to grow good coffee

Store endringer består av små

For å hjelpe Nestlé med å nå målet om netto nullutslipp innen 2050, handler det ikke om å gjøre noen få store endringer, det handler om å gjøre hundrevis av små. For det første har alle NESCAFÉ-fabrikker som mål å bruke 100 % fornybar elektrisitet innen 2025. Vi gjør også vårt beste for å redusere plastavfallet vårt ved å øke bruken av resirkulert plast, redusere bruken av ny plast, og bidra til å lage sirkulære systemer som gjør det enklere å samle inn, resirkulere og gjenbruke disse produktene. NESCAFÉ har som mål å utvide sin flåte av elektriske, biodrivstoff-, hybrid- eller plug-in-hybridbiler. Og NESCAFÉ oppfordrer forbrukerne til bedre tilberedelsesmetoder og resirkuleringstips som å koke vann til 80 °C i stedet for 100 °C. Vi reduserer stadig klimagassutslippene våre, initiativ etter initiativ.
NESCAFÉ® factories

Dagens samfunnsfavoritter

Oppdag noen av de mest likte artiklene fra hele nettstedet
NESCAFÉ® sustainability

Utforsk flere artikler om …