You are signed out

Nestlé-personvernmerknad

Sist oppdatert mars 2022

Denne merknadens rekkevidde

Vennligst les denne personvernsmerknaden («merknad») nøye slik at du forstår retningslinjene våre og den praksisen vi følger mht. dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem. Denne merknaden gjelder individer som samhandler med Nestlés tjenester som forbruker («du»). Denne merknaden forteller deg hvordan dine personopplysninger innhentes, brukes og oppgis av Nestlé S.A («Nestlé», «vi», «oss»). Den forteller deg også hvordan du kan få tilgang til og oppdatere personopplysningene dine, og foreta visse valg om hvordan personopplysningene dine brukes.

Denne merknaden dekker både nettbasert og ikke-nettbasert innhenting av data, inkludert personopplysninger som vi henter inn gjennom våre forskjellige kanaler, så som nettsteder, apper, tredjeparters nettverk, kundeengasjementtjenester, salgssteder og arrangementer. Merk at vi kan samle opp personopplysninger fra forskjellige kilder (nettsteder, fysiske arrangementer) og på forskjellige enheter. Som del av dette kan vi kombinere personopplysningene som opprinnelig ble innhentet av forskjellige Nestlé-enheter og Nestlé-partnere. Se del 9 for mer informasjon om hvordan du kan motsette deg dette.

Hvis du ikke oppgir nødvendige personopplysninger til oss (vi vil gjøre deg oppmerksomme nå dette er tilfelle, for eksempel ved å gjøre dette klart i registreringsskjemaene), blir vi muligens ikke i stand til å levere deg varer og/eller tjenester. Denne merknaden kan bli endret fra tid til annen (se del 11).


Denne merknaden gir viktig informasjon på de følgende områder:


1. Kilder til personopplysninger


2. Personopplysninger som vi henter inn om deg og hvordan vi samler dem inn


3. Barns personopplysninger


4. Informasjonskapsler/lignende teknologier, loggfiler og nett-beacons


6. Måter vi bruker dine personopplysninger på


7. Oppgivelse av personopplysninger


8. Oppbevaring av personopplysninger


9. Lagring og/eller overføring av personopplysninger


10. Dine rettigheter


11. Dine valg om hvordan vi bruker og oppgir dine personopplysninger


12. Når du liker eller legger til produkter som favoritter, vises de her.


13. Behandlingsansvarlige og kontakt


1. Kilder til personopplysninger


Denne merknaden gjelder for personopplysninger som vi innhenter fra eller om deg gjennom de metodene som vi beskrev under (se del 2) fra de følgende kilder:


Nestlé-nettsteder. Forbrukerorienterte nettsteder drevet av eller for Nestlé, inkludert nettsteder vi driver under våre egne domener/URL-er og mini-sider som vi driver på tredjeparters sosiale nettverk så som Facebook («nettsteder»).


Nestlés mobilnettsted/-apper. Forbrukerrettede mobilnettsteder eller -applikasjoner drevet av eller for Nestlé, så som smarttelefonapper.


E-post, tekstmelding og andre elektroniske meldinger. Samhandlinger med elektroniske kommunikasjoner mellom deg og Nestlé.


Nestlé CES. Kommunikasjon med vårt senter for forbrukerengasjement (Consumer Engagement Centre – CES).


Registreringsskjema, ikke nettbasert. Trykket eller digital registrering og andre skjemaer som vi henter inn via for eksempel post, demonstrasjoner i butikker, konkurranser og andre promoteringsvirksomheter eller arrangementer.


Reklamesamhandlinger. Samhandlinger med våre annonsører (f.eks. hvis du samhandler med oss via en av reklame våre på en tredjeparts nettside, kan vi motta informasjon om den samhandlingen).


Data vi oppretter. I løpet av samhandlingene med deg er det mulig vi oppretter personopplysninger om deg (f.eks. registreringer av dine kjøp fra våre nettsteder).


Data fra andre kilder. Tredjeparters sosiale nettverk (f.eks. Facebook), markedsføringsnettverk (f.eks. Google), markedsundersøkelse (hvis tilbakemelding ikke kan gis på anonym basis), tredjeparts kompilatorer, Nestlés promoteringspartnere, offentlige kilder og data mottatt når vi kjøper opp andre selskaper.


2. Personopplysninger som vi henter inn om deg og hvordan vi samler dem inn


Avhengig av hvordan du samhandler med Nestlé (på nettet eller ikke, på telefon osv.), henter vi inn forskjellige typer informasjon fra deg, som beskrevet under.


Personlige kontaktopplysninger. Dette inkluderer informasjon som du oppgir til oss og som gjør oss i stand til å ta kontakt med deg, så som navn, postadresse, e-postadresse, sosialt nettverk-informasjon eller telefonnummer.


Kontopåloggingsinformasjon. All informasjon som er påkrevd for å gi deg tilgang til din spesifikke kontoprofil. Eksempler inkluderer din påloggings-ID/e-postadresse, skjermnavn, passord i kodet form og/eller sikkerhetsspørsmål og svar.


Demografisk informasjon og interesser. All informasjon som beskriver dine demografiske eller adferdsmessige karaktertrekk. Eksempler inkluderer fødselsdato, alder eller aldersgruppe, kjønn, geografisk plassering (f.eks. postnummer), favorittprodukter, hobbyer og interesser samt husholdnings- eller livsstilsinformasjon.


Informasjon fra datamaskin/mobil enhet. All informasjon om datasystemet eller andre teknologiske enheter som du bruker til å åpne en av våre nettsteder eller apper, så som internettadressen (IP-adressen) du bruker når datamaskinen eller enheten kobles til internett, operativsystem og nettlesertype og -versjon. Hvis du åpner en Nestlé-nettside eller -app via en mobilenhet, så som en smarttelefon, vil den innhentede informasjonen også inneholde, der tillatt, din telefons unike enhets-ID, reklame-ID, geografiske plassering og andre lignende mobilenhetsdata.


Informasjon om nettsteder/kommunikasjon. Vi bruker automatisk datainnhenting for å hente inn visse typer informasjon om dine handlinger når du klikker deg gjennom nettsidene eller nyhetsbrevene våre. Dette inkluderer informasjon så som hvilke koblinger du klikker på, hvilke sider eller innhold du ser på og hvor lenge og annen lignende informasjon og statistikk om samhandlingene dine, så som innholdets responstid, nedlastningsfeil og hvor lenge du besøkte hver side. Denne informasjonen er innhentet ved hjelp av automatiske teknologier, så som informasjonskapsler (cookies) og nett-beacons, og den samles også inn ved bruken av tredjeparters sporing for analyse- og reklameformål. Du har retten til å motsette deg bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon i del 4.


Markedsundersøkelser og tilbakemeldinger fra kunder. All informasjon som du frivillig deler med oss om din opplevelse av bruken av våre produkter og tjenester.


Forbrukergenerert innhold. Alt innhold som du skaper og deler med oss på en tredjeparts sosiale nettverk, eller ved å laste det opp på et av våre nettsteder eller apper, inkludert bruken av tredjeparters sosiale nettverksapper så som Facebook. Eksempler kan være bilder, videoer, personlige historier eller andre lignende medier eller innhold. Der det er tillatt, innhenter vi og offentligjør vi forbrukergenerert innhold i forbindelse med en rekke forskjellige aktiviteter, inkludert konkurranser og andre promoteringer, nettside-samfunnsfunksjoner, forbrukerengasjement og tredjeparters sosiale nettverk.


Informasjon om tredjeparters sosiale nettverk. All informasjon som du deler offentlig på en tredjeparts nettverk eller informasjon som er en del av profilen din på en tredjeparts sosiale nettverk (så som Facebook), og at du tillater tredjepartens sosiale nettverk å dele dette med oss. Eksempler inkluderer grunnleggende kontoinformasjon (f.eks. navn, e-postadresse, kjønn, bursdag, byen du oppholder deg i, profilbilde, bruker-ID, liste over venner osv.) og annen tilleggsinformasjon eller aktiviteter som du tillater tredjeparts sosiale nettverk å dele. Vi mottar din tredjeparts sosiale nettverk-profilinformasjon (eller deler av den) hver gang du laster ned eller samhandler med en Nestlé-nettapplikasjon på en tredjeparts sosiale nettverk, så som Facebook, hver gang du bruker en sosial nettverk-funksjon som er integrert i et Nestlé-nettsted (så som Facebook Connect), eller hver gang du samhandler med oss via en tredjeparts sosiale nettverk. For å finne ut mer om hvordan din informasjon fra en tredjeparts sosiale nettverk blir innhentet av Nestlé, eller for å reservere deg mot deling av slik informasjon fra sosiale nettverk, gå til nettsiden til det relevante sosiale nettverket.


Betalings- og finansinformasjon. All informasjon som vi trenger for å oppfylle en bestilling eller som du bruker for å foreta et kjøp, så som debet- eller kredittkortopplysninger (kortholders navn, kortnummer, utløpsdato osv.) eller andre former for betaling (om slike gjøres tilgjengelig). I alle fall behandler vi og våre betalingsbehandlere betalinger og finansiell informasjon på en måte som overholder aktuelle lover, reguleringer og sikkerhetsstandarder, så som PCI DSS.


Samtaler med Consumer Engagement Services. Kommunikasjon med en CES kan bli registrert eller lyttet til, i henhold til gjeldende lover, for lokale driftsbehov (f.eks. for å overvåke kvalitet eller for opplæring). Betalingskortopplysninger blir ikke registrert. Der loven krever det, vil du bli informert om at det gjøres opptak ved samtalens begynnelse.


Sensitive personopplysninger. Vi søker ikke å innhente eller på andre måter behandle sensitive personopplysninger i vår daglige drift. Der det blir nødvendig å behandle dine sensitive personopplysninger av en eller annen grunn, beror vi på tidligere uttrykt samtykke for all behandling som er frivillig (f.eks. for markedsføringsformål). Hvis vi behandler dine sensitive personopplysninger for andre formål, beror vi oss på følgende juridiske basis: (i) oppdagelse og forhindring av kriminalitet (inkludert å forhindre svindel), og (ii) overholdelse av gjeldende lover (f.eks. for å overholde rapportering av mangfold).


3. Barns personopplysninger


Avhengig av hvordan du samhandler med Nestlé (på nettet eller ikke, på telefon osv.), henter vi inn forskjellige typer informasjon fra deg, som beskrevet under.


Personlige kontaktopplysninger. Dette inkluderer informasjon som du oppgir til oss og som gjør oss i stand til å ta kontakt med deg, så som navn, postadresse, e-postadresse, sosialt nettverk-informasjon eller telefonnummer.


Kontopåloggingsinformasjon. All informasjon som er påkrevd for å gi deg tilgang til din spesifikke kontoprofil. Eksempler inkluderer din påloggings-ID/e-postadresse, skjermnavn, passord i kodet form og/eller sikkerhetsspørsmål og svar.


Demografisk informasjon og interesser. All informasjon som beskriver dine demografiske eller adferdsmessige karaktertrekk. Eksempler inkluderer fødselsdato, alder eller aldersgruppe, kjønn, geografisk plassering (f.eks. postnummer), favorittprodukter, hobbyer og interesser samt husholdnings- eller livsstilsinformasjon.


Informasjon fra datamaskin/mobil enhet. All informasjon om datasystemet eller andre teknologiske enheter som du bruker til å åpne en av våre nettsteder eller apper, så som internettadressen (IP-adressen) du bruker når datamaskinen eller enheten kobles til internett, operativsystem og nettlesertype og -versjon. Hvis du åpner en Nestlé-nettside eller -app via en mobilenhet, så som en smarttelefon, vil den innhentede informasjonen også inneholde, der tillatt, din telefons unike enhets-ID, reklame-ID, geografiske plassering og andre lignende mobilenhetsdata.


Informasjon om nettsteder/kommunikasjon. Vi bruker automatisk datainnhenting for å hente inn visse typer informasjon om dine handlinger når du klikker deg gjennom nettsidene eller nyhetsbrevene våre. Dette inkluderer informasjon så som hvilke koblinger du klikker på, hvilke sider eller innhold du ser på og hvor lenge og annen lignende informasjon og statistikk om samhandlingene dine, så som innholdets responstid, nedlastningsfeil og hvor lenge du besøkte hver side. Denne informasjonen er innhentet ved hjelp av automatiske teknologier, så som informasjonskapsler (cookies) og nett-beacons, og den samles også inn ved bruken av tredjeparters sporing for analyse- og reklameformål. Du har retten til å motsette deg bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon i del 4.


Markedsundersøkelser og tilbakemeldinger fra kunder. All informasjon som du frivillig deler med oss om din opplevelse av bruken av våre produkter og tjenester.


Forbrukergenerert innhold. Alt innhold som du skaper og deler med oss på en tredjeparts sosiale nettverk, eller ved å laste det opp på et av våre nettsteder eller apper, inkludert bruken av tredjeparters sosiale nettverksapper så som Facebook. Eksempler kan være bilder, videoer, personlige historier eller andre lignende medier eller innhold. Der det er tillatt, innhenter vi og offentligjør vi forbrukergenerert innhold i forbindelse med en rekke forskjellige aktiviteter, inkludert konkurranser og andre promoteringer, nettside-samfunnsfunksjoner, forbrukerengasjement og tredjeparters sosiale nettverk.


Informasjon om tredjeparters sosiale nettverk. All informasjon som du deler offentlig på en tredjeparts nettverk eller informasjon som er en del av profilen din på en tredjeparts sosiale nettverk (så som Facebook), og at du tillater tredjepartens sosiale nettverk å dele dette med oss. Eksempler inkluderer grunnleggende kontoinformasjon (f.eks. navn, e-postadresse, kjønn, bursdag, byen du oppholder deg i, profilbilde, bruker-ID, liste over venner osv.) og annen tilleggsinformasjon eller aktiviteter som du tillater tredjeparts sosiale nettverk å dele. Vi mottar din tredjeparts sosiale nettverk-profilinformasjon (eller deler av den) hver gang du laster ned eller samhandler med en Nestlé-nettapplikasjon på en tredjeparts sosiale nettverk, så som Facebook, hver gang du bruker en sosial nettverk-funksjon som er integrert i et Nestlé-nettsted (så som Facebook Connect), eller hver gang du samhandler med oss via en tredjeparts sosiale nettverk. For å finne ut mer om hvordan din informasjon fra en tredjeparts sosiale nettverk blir innhentet av Nestlé, eller for å reservere deg mot deling av slik informasjon fra sosiale nettverk, gå til nettsiden til det relevante sosiale nettverket.


Betalings- og finansinformasjon. All informasjon som vi trenger for å oppfylle en bestilling eller som du bruker for å foreta et kjøp, så som debet- eller kredittkortopplysninger (kortholders navn, kortnummer, utløpsdato osv.) eller andre former for betaling (om slike gjøres tilgjengelig). I alle fall behandler vi og våre betalingsbehandlere betalinger og finansiell informasjon på en måte som overholder aktuelle lover, reguleringer og sikkerhetsstandarder, så som PCI DSS.


Samtaler med Consumer Engagement Services. Kommunikasjon med en CES kan bli registrert eller lyttet til, i henhold til gjeldende lover, for lokale driftsbehov (f.eks. for å overvåke kvalitet eller for opplæring). Betalingskortopplysninger blir ikke registrert. Der loven krever det, vil du bli informert om at det gjøres opptak ved samtalens begynnelse.


Sensitive personopplysninger. Vi søker ikke å innhente eller på andre måter behandle sensitive personopplysninger i vår daglige drift. Der det blir nødvendig å behandle dine sensitive personopplysninger av en eller annen grunn, beror vi på tidligere uttrykt samtykke for all behandling som er frivillig (f.eks. for markedsføringsformål). Hvis vi behandler dine sensitive personopplysninger for andre formål, beror vi oss på følgende juridiske basis: (i) oppdagelse og forhindring av kriminalitet (inkludert å forhindre svindel), og (ii) overholdelse av gjeldende lover (f.eks. for å overholde rapportering av mangfold).


4. Informasjonskapsler/lignende teknologier, loggfiler og nett-beacons


Vi ber ikke om eller samler inn personopplysninger med viten og vilje fra barn under 13 år. Hvis vi oppdager at vi har uten viten og vilje innhentet personopplysninger fra et barn under 13 år, vil vi fjerne barnets personopplysninger fra våre arkiver så snart som mulig. Nestlé kan imidlertid innhente personopplysninger om barn under 13 år fra foreldrene eller en foresatt direkte, og med den personens uttrykte samtykke.


5. Informasjonskapsler/lignende teknologier, loggfiler og nett-beacons


Informasjonskapsler/lignende teknologier. Se vår merknad om informasjonskapsler for å finne ut hvordan du kan administrere informasjonskapsler og for detaljert informasjon om informasjonskapslene vi bruker, og formålene vi bruker dem for.


Loggfiler. Vi henter inn informasjon i form av loggfiler som samler inn nettstedsaktivitet og henter inn statistikk om deg og dine nettleservaner. Disse registreringene genereres automatisk og hjelper oss å finne og løse feil, gjøre funksjonene bedre og vedlikeholde sikkerheten på nettstedene.


Nett-beacons («Nettvarder»). Nett-beacons (også kalt «Nettvarder») er små kodestrenger som leverer et grafisk bilde på en nettside eller på en e-post med det formål å overføre data tilbake til oss. Informasjonen innhentet via såkalte nett-beacons vil inneholde informasjon som IP-adresse, i tillegg til informasjon om hvordan du reagerte på en e-postkampanje (f.eks. når e-posten ble åpnet, hvilke koblinger du klikket på i e-posten osv.). Vi vil bruke nett-beacons på nettstedene våre eller inkludere dem i e-poster som vi sender deg. Vi bruker informasjon fra nett-beacons for diverse formål, inkludert, men ikke begrenset til, rapportering av nettsidetrafikk, telling av unike besøkende, reklame, e-postrevisjon og personlig tilpasning.


6. Måter vi bruker dine personopplysninger på


Følgende avsnitt beskriver de forskjellige formålene som vi henter inn og bruker personopplysninger for, og de forskjellige typene personopplysninger som er innhentet for hvert formål. Merk at ikke alle bruksmåter under vil være relevante for alle individer.


7. Oppgivelse av personopplysninger


I tillegg til de Nestlé-enheter som er nevnt i delen om behandlingsansvarlige og kontakt (se del 12), deler vi dine personopplysninger med de følgende typer tredjepartsorganisasjoner:


Tjenesteleverandører. Disse er eksterne selskaper som vi bruker til å hjelpe oss med å drive forretningsvirksomheten vår (f.eks. ordreoppfyllelse, betalingsbehandling, svindeloppdagelse og identitetsbekreftelse, drift av nettsted, markedsundersøkelsesbyrå, støttetjenester, kampanjer, nettstedutvikling, dataanalyse, CRC osv.). Tjenesteleverandører og deres utvalgte ansatte har kun lov å åpne og bruke dine personopplysninger på våre vegne for de spesifikke oppgavene som de er blitt bedt om å utføre, basert på våre instrukser, og de er påkrevd å holde dine personopplysninger konfidensielle og sikre. Der påkrevd av gjeldende lov, kan du få en liste over leverandører som behandler personopplysningene dine (se del 12 for å ta kontakt med oss).


Kredittvurderingsbyrå/inkassobyrå. I den grad tillatt ved aktuell lovgivning, er kredittrapportbyråer og inkassobyråer eksterne selskaper som vi bruker for å hjelpe oss å bekrefte kredittverdigheten din (i særdeleshet for bestillinger med faktura) eller for å innhente regninger som ikke er betalt.


Tredjepartsselskaper som bruker personopplysninger for sine egne markedsføringsformål. Bortsett fra i de tilfeller der du har gitt ditt samtykke, vil vi ikke lisensiere eller selge dine personopplysninger til tredjeparts selskaper for disses egne markedsføringshensikter. Identiteten vil bli oppgitt på det tidspunktet at samtykket ditt søkes.


Vi kan for eksempel dele med Meta Platforms Norway Limited («Meta») visse data angående handlinger som du foretar deg på nettstedene våre, så som besøk til nettsteder, dine samhandlinger på nettsteder, bruk av Facebook Connect og informasjon innsamlet fra informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi, inkludert Facebook-pixel. Dette gjør oss i stand til å måle hvor effektiv vår markedsføring er og å gjøre den bedre, og det hjelper oss å levere mer relevant markedsføring til deg og folk som deg (inkludert på sosiale medier, så som Facebook). Vi er behandlingsansvarlig sammen med Meta hva angår denne behandlingen. Denne avtalen betyr at vi må gi deg dette varselet, men du skal ta kontakt med Meta hvis du ønsker å håndheve din rett til personvern. Videre informasjon, inkludert hvordan Meta, som behandlingsansvarlig, gjør deg i stand til å håndheve dine personvernsrettigheter og hvordan dine data i det videre behandles, er å finne på Metas personvernsretningslinjer, som du kan lese på www.facebook.com/about/privacy.


Tredjepartsmottagere som bruker personopplysninger for juridiske grunner eller på grunn av sammenslåinger/oppkjøp. Vi vil oppgi dine personopplysninger til tredjeparter for juridiske grunner eller i sammenheng med et oppkjøp eller en sammenslåing (se del 5 for nærmere informasjon).


8. Oppbevaring av personopplysninger


Nestlé tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger kun behandles for den minste tidsperioden nødvendig for de formål som er lagt ut i denne personvernmerknaden. Kriteriene for å avgjøre oppbevaringsperiode for personopplysninger er:


(a) Nestlé vil oppbevare kopier av personopplysningene på en måte som tillater identifisering kun så lenge:


(i) et kundeforhold til deg er pågående (f.eks. at du er inkludert på adresselisten vår og du har ikke kansellert abonnement);


(ii) personopplysningene dine er påkrevd for formål uttrykt i disse personvernretningslinjene og vi har en gyldig juridisk basis,

pluss


(b) varigheten av: (i) enhver gjeldende foreldelsesfrist (dvs. den perioden en person har rett til å føre rettslige krav mot oss), og (ii) en tilleggsperiode på to (2) måneder etter utløpet av foreldelsesfristen (slik at vi er i stand til å identifisere personopplysningene til en person som kan føre et krav mot oss ved slutten av den aktuelle perioden),


og


(c) i tillegg, hvis relevante rettslige krav er rettet mot oss, kan vi fortsette å behandle personopplysningene dine for så lenge som er nødvendig i forbindelse med det kravet.


I løpet av de periodene spesifisert i paragrafene b(i) og b(ii) over, vil vi begrense vår behandling av dine personopplysninger til å lagre eller vedlikeholde sikkerheten til disse dataene, foruten i den grad dataene er påkrevde for ettersyn i forbindelse med et krav eller andre nødvendige handlinger under aktuell lov.


Så snart periodene i paragrafene (a), (b) og (c) over, alle i den grad som er gjeldende, har kommet til endes, vil vi enten (i) permanent slette eller ødelegge de relevante personopplysningene eller (ii) anonymisere de relevante personopplysningene.


9. Lagring og/eller overføring av personopplysninger


Vi har passende tiltak (beskrevet under) for å holde dine personopplysninger konfidensielle og sikre. Merk imidlertid at disse beskyttelsene ikke gjelder for informasjon du velger å dele på offentlige områder, så som tredjeparters sosiale nettverk.


Folk som kan se dine personopplysninger. Dine personopplysninger vil bli behandlet av våre autoriserte ansatte eller agenter, og kun for de som trenger det, avhengig av den bestemte formålet som personopplysningene dine er blitt innhentet for (f.eks. de som jobber med kundeservice, har tilgang til kundeopplysningene dine).


Tiltak iverksatt i driftsmiljøene. Vi oppbevarer dine personopplysninger i driftsmiljø som bruker rimelige sikkerhetsforholdsregler for å forhindre uautorisert tilgang. Vi følger rimelige standarder for å beskytte personopplysninger. Overføringen av informasjon via internett er, uheldigvis, ikke fullstendig sikkert, og selv om vi vil gjøre vårt aller beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere datasikkerheten ved overføring gjennom nettstedene/appene våre.


Tiltak som vi forventer at du tar. Det er viktig at du også oppfyller din rolle i å holde personopplysningene dine sikre og trygge. Når du registrerer deg for en nettkonto, må du passe på å velge et kontopassord som vil være vanskelig for andre å gjette, og du må aldri opplyse andre om passordet ditt. Du er ansvarlig for å holde passordet konfidensielt og for bruken av kontoen din. Hvis du bruker en delt eller offentlig datamaskin, må du aldri velge å «huske» påloggings-ID/e-postadresse eller passord, og pass på å logge av kontoen din hver gang du går bort fra datamaskinen. Du bør også ta deg bruk av personvernsinnstillingene eller -kontrollene tilgjengelig på vår nettside/app.


Overføring av personopplysningene dine. Oppbevaringen og behandlingen av dine personopplysninger, som beskrevet over, kan kreve at personopplysningene dine i siste instans utleveres/overføres til og/eller blir oppbevart ved en destinasjon utenfor landet du bor i, især Sveits, Amsterdam og USA. Vi kan også overføre dine personopplysninger til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) (f.eks. andre Nestlé-enheter), inkludert land som har andre personvernsstandarder enn de som gjelder innen EØS. Vi (i) har iverksatt Den europeiske kommisjonens godkjente standard kontraktsklausuler for å beskytte dine personopplysninger (og du har rett til å spørre oss om en kopi av disse klausulene (ved å kontakte oss som vist under) og/eller (ii) vil bero oss på ditt samtykke (der tillatt ved lov).


10. Dine rettigheter


Tilgang til personopplysninger. Du har rett til å få tilgang til, se gjennom og forespørre en fysisk eller elektronisk kopi av informasjon holdt om deg. Du har også retten til å forespørre informasjon om kilden til dine personopplysninger.


Disse rettighetene kan utøves ved å ta kontakt med oss eller ved å skrive til oss på Nestlé S.A, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Sveits. Legg ved en kopi av din ID eller tilsvarende dokument (hvis vi ber om det og som tillatt ved lov). Hvis forespørselen blir lagt inn av en annen person enn deg, vil forespørselen bli avvist dersom det ikke oppgis bevis for at forespørselen faktisk er på dine vegne. Merk at all identifiserende informasjon gitt oss vil kun bli behandlet i henholdt til og i den utstrekning gjeldende lover tillater.


Tilleggsrettigheter (f.eks. endringer, sletting av personopplysninger). Der loven gir rom for det, kan du (i) forespørre sletting, flytting, korrigering eller revidering av dine personopplysninger, (ii) begrense bruken og utleveringen av personopplysninger og (iii) trekke tilbake samtykke til noen av våre behandlingsaktiviteter.


Avhengig av aktuelle lover kan du også ha følgende tilleggsrettigheter angående bruken av relevante personopplysninger:


Retten til å motsette deg, av grunner som gjelder din bestemte situasjon, vår bruk av relevante personopplysninger eller bruk på våre vegne, og retten til å motsette deg behandlingen av personopplysninger av oss eller på våre vegner, for direkte markedsføring.


Merk at i visse omstendigheter vil vi ikke kunne slette personopplysningene dine uten også å slette brukerkontoen din. Det kan bli nødvendig for oss å oppbevare noen personopplysninger etter at du har bedt om sletting, for å oppfylle juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser. Vi kan også ha lov iht. gjeldende lover å oppbevare noen av personopplysningene dine for å tilfredsstille våre forretningsbehov.


Der det er tilgjengelig, vil våre nettsteder ha en egen funksjon som du kan bruke til å se over og redigere personopplysninger som du har oppgitt. Merk at vi krever at våre registrerte forbrukere bekrefter sin identitet (f.eks. påloggings-ID/e-postadresse, passord) før de kan åpne og endre kontoinformasjonen sin. Dette bidrar til å forhindre uautorisert adgang til kontoen din.


Vi håper at vi kan svare på spørsmål du har om måten vi behandler dine personopplysninger på. Men hvis du har bekymringer som ikke er løst, kan du også ha rett til å klage til en kompetent personvernsinstans.


11. Dine valg om hvordan vi bruker og oppgir dine personopplysninger


Vi streber etter å gi deg valg mht. personopplysningene som du oppgir til oss. Følgende mekanismer gir deg følgende kontroll over personopplysningene dine:


Personopplysninger/lignende teknologier. Du kan administrere samtykke via (i) vår samtykkeadministrasjonsløsning eller (ii) nettleseren din, slik at du kan reservere deg mot alle eller noen informasjonskapsler/lignende teknologier, eller du kan varsles når de blir brukt. Se del 4 over.


Reklame, markedsføring og kampanjer. Du kan samtykke i at dine personopplysninger blir brukt av Nestlé til å fremme produkter og tjenester via bokser du krysser av i, som befinner seg på registreringsskjemaene eller ved å svare på spørsmål(ene) presentert av våre CES-representanter. Hvis du bestemmer deg for at du ikke lenger ønsker å motta slik kommunikasjon, kan du når du ønsker det melde deg av abonnementet på markedsføringsrelatert kommunikasjon når som helst, ved å følge instruksene oppgitt i hver slik kommunikasjon. For å avslutte abonnement på markedsføringskommunikasjon vi sender ut, uansett medium, inkludert tredjeparters sosiale nettverk, kan du velge dette når som helst ved å si fra via koblingene som er tilgjengelige i kommunikasjonen vi sender. Logg deg på nettstedene/appene eller tredjepartenes sosiale nettverk og endre brukerpreferansene på kontoprofilen ved å fjerne avkrysningen i de relevante boksene eller ved å ringe til vår CES. Merk at selv om du velger å ikke motta markedsføringskommunikasjon, vil du fremdeles motta administrativ kommunikasjon fra oss, så som bestillings- eller andre transaksjonsbekreftelser og varsler om kontoaktiviteter (f.eks. kontobekreftelser, passordendringer osv.), og andre viktige meldinger som ikke har med markedsføring å gjøre.


Personlig tilpasning (på nettet eller ikke): Der påkrevd av lov, hvis du ønsker at Nestlé skal bruke dine personopplysninger for å gi deg en personlig tilpasset opplevelse/målrettet markedsføring og innhold, kan du si fra om dette ved å krysse av de relevante boksene som du finner på registreringsskjemaene, eller ved å svare på spørsmål som vår CES-representant stiller deg. Hvis du bestemmer deg for at du ikke lenger ønsker å nyte fordelene av denne formen for personlig tilpasning, kan du velge å ikke delta i det ved å logge deg på nettstedene/appene og endre brukerpreferansene i kontoprofilen og fjerne avkrysningen i de relevante boksene, eller du kan ringe vår CES.


Målrettet markedsføring. Vi samarbeider med reklamenettverk og andre reklameleverandører (reklamebyråer) som besørger reklame på vegne av oss og andre ikke-tilknyttede selskaper på internett. Noen av disse reklamene er skreddersydd dine interesser, basert på informasjon innhentet på Nestlé-nettstedene eller på ikke-tilknyttede nettsteder over tid. Du kan besøke YourAdChoices-nettstedet for å finne ut mer om denne type markedsføring, i tillegg til hvordan du kan velge å ikke motta interessebasert markedsføring fra selskaper som deltar i selvreguleringsprogrammet til Digital Advertising Alliance (DAA). I tillegg kan du velge å motsette deg denne type reklame på mobile applikasjoner fra selskapene som deltar i DAAs AppChoices-app, ved å laste ned appen fra iOS- eller Android-appbutikken. Du kan også stanse innhentingen av presise geografiske data fra en mobil enhet ved å åpne enhetens innstillinger for geografisk plassering.


12. Når du liker eller legger til produkter som favoritter, vises de her.


Begynn å utforske


13. Behandlingsansvarlige og kontakt.


For å stille spørsmål eller kommentere på denne merknaden og vår personvernspraksis, eller for å klage om vår overholdelse av aktuelle personvernslover, kan du ta kontakt med oss eller skrive til oss på adresse Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Sveits, eller du kan skrive til den relevante Nestlé-enheten i landet der du bor.


Du kan også ta kontakt med vårt Data Protection Office via e-post til dataprotectionoffice@nestle eller Data Protection Office på adresse Nestlé S.A, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Sveits.


Vi vil anerkjenne og undersøke eventuelle klager på måten vi administrerer personopplysninger på (inkludert klager på at vi har brutt rettighetene dine i henhold til gjeldende personvernlover).