You are signed out
Produksjon av pulverkaffe

Produksjon av pulverkaffe

5 min

Hvordan blir kaffebønner til kaffegranulater?

 

Det er sju hovedtrinn i NESCAFÉs produksjonsprosess: Dyrking, innhøsting, brenning, maling, ekstraksjon, tørking og fylling.

 

Dyrking: Kaffeplantene begynner sin reise på en planteskole hvor de blir tatt vare på helt til de er klare til å plantes på kaffegårdene. Der vokser de seg store, og gir kaffefrukter i mange år.

 

Innhøsting: Når kaffebærene er modne, blir de høstet av erfarne kaffedyrkere og bearbeidet til kaffebønner med de rette egenskapene.

 

Brenning: Kaffebønnene som innfrir kvalitetskravene, blir brent på en slik måte at de utvikler den smak, intensitet og aroma som kjennetegner NESCAFÉ.

 

Maling: De brente kaffebønnene blir deretter malt til et grovt pulver.

 

Ekstraksjon: Det grove pulveret gjennomgår så en ekstraksjonsprosess hvor smak, aroma og farge trekkes ut fra kaffen.

 

Tørking: På dette trinnet fjerner man mest mulig vann fra produktet, slik at resultatet blir et fint pulver.

 

Fylling: Til slutt blir kaffepulveret fylt på glassene våre.

 

 

 

Blir NESCAFÉ kun laget av kaffe?

 

Kort fortalt: JA! NESCAFÉ bruker bare godkjente og høykvalitets Arabica- og Robusta-bønner når vi lager vår velkjente, smakfulle kaffe med lettoppløselig pulver. Bli med på en reise med oss fra det øyeblikket kaffebønnene dyrkes, til du tar den med hjem fra butikken, og finn ut selv: 100 % kaffe – fra kaffeplanten og helt frem til koppen din.

 

 

 

Hva er pulverkaffe laget av?

 

Å forvandle friske og grønne kaffebønner til NESCAFÉ pulverkaffe er en lang, men tilfredsstillende prosess. Fra begynnelsen og helt til sluttproduktet er det kun én ingrediens som brukes: 100 % ren kaffe, hvor bare vann blir tilsatt. Ja, det stemmer: NESCAFÉ lages utelukkende av kaffe. Vi er svært nøye når vi velger og blander sammen to typer kaffebønner: Arabica og Robusta. Arabica-bønner, som dyrkes i Latin-Amerika, Øst-Afrika og Asia, er lengre og har en søtere smak, noe som gir et mer delikat sluttprodukt. Robusta-bønner, som kommer fra kaffetreet canephora, er kortere og rundere, og de gir en sterkere, tyngre og bitrere smak. Robusta-bønner dyrkes på fuktigere steder, hovedsakelig i Sørøst-Asia og Vest-Afrika. I tillegg benytter vi en nær slektning av canephora-planten, conillon, som dyrkes på kaffegårder i Brasil.

1. Dyrking

Hver kaffeplante starter livet på en planteskole, hvor de blir nøye behandlet og ivaretatt i 6-12 måneder. Når de er klare til neste trinn, blir de overført til jordene av profesjonelle kaffedyrkere, som gir dem all nødvendig behandling slik at de kan begynne å produsere kaffebær. Kaffebønnene kommer fra disse kaffebærene, som begynner å vokse etter omtrent halvannet år. Etter tre år er kaffeplantene på sitt mest produktive, hvor de gir store mengder 100 % NESCAFÉ kaffepulver – det samme som du starter dagen din med.
1. Dyrking

2. Innhøsting

Den beste måten å finne ut om et kaffetre er klart til innhøsting, er å se på fargen til kaffe bærene. Kaffedyrkere har lang erfaring med å høste inn kaffebær på nøyaktig rett tidspunkt, når bærene har en bestemt rødfarge. Ved å følge denne omhyggelige dyrke- og innhøstingsmetoden holder kaffeplantene seg sunne og levedyktige, slik at de kan produsere frukter i opptil 20 år. Kaffebønnene på innsiden av bærene har faktisk ikke den gyldenbrune fargen du forbinder med vår NESCAFÉ-kaffe. De har en lys grønnfarge helt til de blir brent og er klare til å forvandles til kaffepulver.
2. Innhøsting

3. Brenning

Prosessen hvor man tar de grønne kaffebønnene og forvandler dem til de gyldenbrune kaffekornene som gir deg glede og energi hver morgen, kalles brenning. Det er her kaffen får sin smak, intensitet og aroma. Brennetemperatur og -tid avhenger av de ulike typene og intensitetsgradene. Arabica har en lettere og lysere profil, mens Robusta er sterkere og dypere. Generelt vil lysbrent kaffe gi en mildere smak, middels brent gir en rund og fyldig smak og aroma, mens mørkbrent kaffe gir en mer intens smak. Vi brenner våre kaffebønner på den ideelle temperaturen, hver eneste gang, slik at du er garantert den smaken du forventer av NESCAFÉ.
3. Brenning

4. Maling

Nå som kaffebønnene er brent på riktig måte, er det på tide å male dem til et grovt pulver.
4. Maling

5. Ekstraksjon

Når kaffebønnene er ferdig malt, blir det grove pulveret plassert inn i en mengde ekstraksjonsceller, som har samme funksjon som en filterkaffemaskin. På dette stadiet tilsetter vi varmt vann for å trekke ut smaken, aromaen og fargen fra kaffen. Og husk, varmt vann er den eneste tilleggsingrediensen vi bruker. Den malte kaffen blir trukket gjennom flere ekstraksjonsceller slik at kaffen blir mer og mer konsentrert. Dermed blir den sterkere, helt til vi står igjen med et meget konsentrert kaffeekstrakt. All den vidunderlige aromaen blir tatt vare på under ekstrasjonsprosessen, og den blir deretter tilsatt inn i kaffen på nytt før den fylles på glass.

Visste du: Vi kaster ikke noe kaffegrut! Den blir tørket og brukt på nytt som drivstoff til våre kjeler. Vår Cup of Respect-innsats starter på et tidlig stadium.
5. Ekstraksjona

6. Tørking

Det er flere måter å tørke brygget kaffe på, men ideen er den samme: å fjerne så mye vann som mulig. Vi benytter to forskjellige metoder for de ulike NESCAFÉ-produktene.

Spraytørking
Denne metoden bruker varm luft for å tørke kaffevæsken ved å spraye den inn i en strøm av varm luft øverst i et høyt, sylinderformet tårn. Dråpene tørker idet de faller, og når de lander på bunnen av sylinderen, er de blitt til et fint pulver. Dette pulveret blir lett fuktet og siktet, slik at glassene fylles med korn av samme størrelse.

Frysetørking
Det første trinnet er at kaffevæsken fryses ned til omtrent -40ºC, slik at det oppstår et tynt, solid lag. Dette blir oppdelt i svært små deler, og deretter utsatt for vakuum, som senker vannets kokepunkt slik at det fordampes, selv på svært lave temperaturer. Slik bevares all kaffesmaken, og sluttresultatet er en fast, oppløselig kaffe.

Spraytørking blir brukt til de fleste typer pulverkaffe.
6. Tørking

7. Fylling

Når kaffen er brent, malt, brygget og tørket, blir kaffepulveret eller -kornene fylt på glass, eventuelt poser. Fyllingsprosessen skjer i en inert gassatmosfære, som forhindrer at smaken og aromaen forringes under lagring.
7. Fylling

VANLIGE SPØRSMÅL


Blir NESCAFÉ kun laget av kaffe? Kaffegranulater som brukes til NESCAFÉ pulverkaffe, er utelukkende laget av 100 % grønn kaffe. Det eneste som tilsettes under prosessen, er vann, som for det meste forsvinner mot slutten av prosessen.

Hvordan lager vi pulverkaffe? Fremstilling av kaffegranulater fra kaffebønner er en lang prosess bestående av syv trinn: bønnene dyrkes, høstes, brennes, males, trekkes ut og tørkes. Slik produseres kaffegranulatene som brukes til å lage NESCAFÉ. Det siste trinnet består i å fylle den på glass, som du kjøper og tar med hjem. Det eneste du trenger å gjøre for å få en rykende varm og deilig kopp NESCAFÉ pulverkaffe, er å tilsette varmt vann.

Hvordan lages frysetørket kaffe? Frysetørket kaffe lages ved å brygge malte kaffebønner med vann, slik at mest mulig av vannet fordamper, noe som gir et kaffeekstrakt som deretter fryses ned og deles opp i kaffekorn.