main content

 

Nâng Niu Đóng Gói

Tái chế bao bì đơn giản hơn cùng với NESCAFÉ

Khi chúng tôi đặt tấm lòng nâng niu vào từng hạt cà phê bên trong, hiển nhiên chúng tôi không thể nào bỏ qua bao bì đóng gói bên ngoài. Chúng tôi luôn không ngừng nghiên cứu, cải thiện để chuyển đổi toàn bộ bao bì đóng gói sang nhựa tái chế (D4R)

Hãy lắng nghe cách cà phê của chúng tôi được Nâng Niu Đóng Gói

 • Khởi đầu hành trình bao bì tái chế của Nescafé

  Chúng tôi tin tưởng vào "tái sinh"

  Là nhãn hàng cà phê đầu tiên trên thị trường Việt Nam ra mắt bao bì nhựa được thiết kế cho tái chế, góp phần vào công cuộc giảm thiểu chất thải nhựa ra ngoài môi trường

 • Năm 2025, Nescafe cam kết sẽ chuyển đổi 100% bao bì hiện tại sang bao bì được thiết kế cho tái chế

  Năm 2025, Nescafe cam kết sẽ chuyển đổi 100% bao bì hiện tại sang bao bì được thiết kế cho tái chế, góp phần giảm thiểu đáng kế chất thải nhựa

Theo dõi thêm nhiều câu chuyện Nâng Niu của Nescafé

 • Hành trình xanh hóa đầu vào của NESCAFÉ bắt đầu từ những cô chú nông dân nuôi trồng hạt cà phê

 • Hành trình xanh hóa đầu vào của NESCAFÉ bắt đầu từ những cô chú nông dân nuôi trồng hạt cà phê

 • Chúng tôi nâng niu thiên nhiên bằng cách sản xuất sản phẩm theo hướng môi trường bền vững