main content

 

Thưởng Thức Sự Nâng Niu Môi Trường

Tưởng thật xa nhưng cũng thật gần

Sự nâng niu môi trường không còn là điều gì xa với, trừu tượng. Ban có thể dễ dàng thưởng thức sự nâng niu thiên nhiên khi nhâm nhi ly cà phê và lắng nghe những bài hát nhẹ nhàng, đặc biệt chỉ có tại NESCAFÉ

Nâng niu thiên nhiên

Tâm trí mỗi chúng ta cũng cần được nâng niu, như cách NESCAFÉ Plan đã luôn nâng niu thiên nhiên. Với hành trình bền bĩ hơn 12+ năm gắn kết nông dân, giữ gìn môi trường, NESCAFÉ đã gửi trọn thiên nhiên 100% nâng niu, trân quý

Nâng niu cây và đất

Đất và cây luôn có nhau, cho đi và nhận lại. Như NESCAFÉ và thiên nhiên với muôn vàn cánh tay nâng niu đất và cây. Từ đó, NESCAFÉ Plan đã giúp hơn 63,000 hecta cà phê già cỗi được tái canh, vì một thiên nhiên bền vững

 Nâng niu nước

Trước khi những mạch nước trở nên cạn kiệt, hãy yêu nước như cách NESCAFÉ Plan nâng niu nguồn nước trên những nông trại. NESCAFÉ Plan đã giảm 40% lượng nước tưới, nhằm bảo tồn nguồn nước trân quý

Nâng niu tâm sức

Ly cà phê ngon bạn uống, là kết tinh thành quả của những đôi tay đặt trọn tâm sức. Và NESCAFÉ không ngừng nâng niu sự tận tâm ấy, bằng cách giúp 21,000 nông hộ đạt chứng chỉ cà phê Quốc tế 4C, cũng là triệu triệu nâng niu những hạt cà phê Việt

Theo dõi thêm nhiều câu chuyện Nâng Niu của Nescafé

  • Hành trình xanh hóa đầu vào của NESCAFÉ bắt đầu từ những cô chú nông dân nuôi trồng hạt cà phê

  • Chúng tôi nâng niu thiên nhiên bằng cách sản xuất sản phẩm theo hướng môi trường bền vững

  • Khi chúng tôi đặt tấm lòng nâng niu vào từng hạt cà phê bên trong, hiển nhiên chúng tôi không thể nào bỏ qua bao bì đóng gói bên ngoài