main content

Nâng Niu Sản Xuất

Cùng chúng tôi giảm tác động đến thiên nhiên, qua ly NESCAFÉ ngon vì môi trường bền vững

Chúng tôi nâng niu thiên nhiên bằng cách luôn hành động để đảm bảo qui trình sản xuất cà phê bền vững. Chúng tôi thực hiện điều đó bằng cách khuyến khích tái canh cây cà phê già cỗi, tiết kiệm nước, bảo vệ chất lượng đất trồng và giảm thiểu khí thải CO2 cho từng khâu từ trang trại đến nhà máy

Các bạn cũng đang góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường qua từng ly NESCAFÉ bạn uống hằng ngày

Giảm thiểu tối đa khí thải CO2 trong sản xuất và chuỗi cung ứng

Một trong những nhà thu mua cà phê lớn và có trách nhiệm nhất: hàng năm Nestlé thu mua 20-25% tổng sản lượng cà phê tại Việt Nam Giảm thiểu khí thải CO2: Giảm thiểu tối đa khí thải CO2 trong sản xuất và chuỗi cung ứng để hướng đến mục tiêu Phát thải ...


Một trong những nhà thu mua cà phê lớn và có trách nhiệm nhất: hàng năm Nestlé thu mua 20-25% tổng sản lượng cà phê tại Việt Nam

Giảm thiểu khí thải CO2: Giảm thiểu tối đa khí thải CO2 trong sản xuất và chuỗi cung ứng để hướng đến mục tiêu Phát thải ròng bằng 0 - NET ZERO  vào năm 2050 

Đa dạng sinh học: Đa dạng hệ sinh thái trên cánh đồng cà phê thông qua tái canh và trồng xen canh
 

Hiển thị thêm

Hãy lắng nghe cách cà phê của chúng tôi được Nâng Niu Sản Xuất

 • Hãy lắng nghe cách cà phê của chúng tôi được Nâng Niu Sản Xuất

  Hằng năm Nestle thu mua 20-25% sản lượng cà phê sản xuất tại Việt Nam và 100% hạt cà phê sử dụng cho sản xuất của Nescafe đến từ chương trình Nescafe plan và đều đạt chứng chỉ cà phê quốc tế 4C

 • 100% hạt cà phê sử dụng cho sản xuất của Nescafe đến từ chương trình Nescafe plan và đều đạt chứng chỉ cà phê quốc tế 4C

  Trong sản xuất, nhà máy Trị An với công nghệ hiện đại tiên phong trong việc sử dụng nhiên liệu sinh khối đảm bảo 100% bã cà phê được tái sử dụng làm năng lượng sinh khối thay thế 74.4% nguồn nguyên liệu làm chất đốt để vận hành lò hơi, giảm thiểu 12.670 tấn CO2/năm.

 • Our_Coffees_

  34,145 tấn thải từ bã cà phê được chuyển hóa thành hàng triệu viên gạch không nung được sản xuất.

Theo dõi thêm nhiều câu chuyện Nâng Niu của Nescafé

 • Hành trình xanh hóa đầu vào của NESCAFÉ bắt đầu từ những cô chú nông dân nuôi trồng hạt cà phê

 • Khi chúng tôi đặt tấm lòng nâng niu vào từng hạt cà phê bên trong, hiển nhiên chúng tôi không thể nào bỏ qua bao bì đóng gói bên ngoài 

 • Bạn có thể thưởng thức sự nâng niu thiên nhiên thông qua âm nhạc, độc quyền chỉ có thể tìm thấy tại NESCAFÉ