אתה מנותק
coffee field
מזמינים אתכם למחזר את המוצרים

מיחזור - טוב לכולנו ולכדור הארץ

recycling coffee pods
מדוע חשוב למחזר?
נסקפה רוצה לשמור על טריות הקפה והלקוחות שלנו מעודכנים, תוך השפעה חיובית על כדור הארץ. נסקפה שואפת לספק צנצנות, קרטונים, קפסולות ושקיות בני-קיימא היוצרים פחות פסולת, בעקבות השאיפה של נסטלה לאריזות ניתנות למחזור או לשימוש חוזר ב-100%.

כיצד למחזר את המוצרים?

לכל מוצר שלנו ישנה דרך אחרת למיחזור, גלו כיצד ניתן למחזר את המוצרים שלנו.
nescafé