U bent afgemeld
Terugdringen van onze broeikasgasemissies

Een betere toekomst begint met samenwerking

3 minuten
Het terugdringen van NESCAFÉ®'s broeikasgasemissies vraagt om een gezamenlijke inspanning en meer dan slechts een paar mensen om het te verwezenlijken. Bij NESCAFÉ® hebben we een team van gemotiveerde analisten die onze milieu impact onderzoeken en een plan hebben ontwikkeld om deze terug te dringen. Bij het analyseren van onze koolstofvoetafdruk kijken we bij NESCAFÉ® naar alles, van transport, productie, verpakking tot verzending en zelfs naar wat er na consumptie gebeurt. We ontwikkelen programma's die onze impact in elke fase terugdringen. Sinds 2010 hebben we bijvoorbeeld onze broeikasgasemissies in onze fabrieken voor oploskoffie in Europa met 49,6% verminderd. Dat is een goede stap voorwaarts, maar er is nog heel wat te doen. Bij NESCAFÉ® geloven we dat we samen meer kunnen doen om onze milieu impact terug te dringen.
greenhouse gas emissions

Wij worden gedreven door koffie

NESCAFÉ gebruikt in de meeste van onze fabrieken koffiedik om energie te creëren, waardoor tonnen koffieafval en broeikasgasemissies worden verminderd. Het is een eenvoudig proces waarbij het koffiedik van NESCAFÉ, wordt hergebruikt als biobrandstof om onze stoomketels aan te drijven. In 2021 heeft deze circulariteit NESCAFÉ geholpen om de fabrieksemissies met 61.000 ton* CO2e te verminderen en betekende het ook dat we minder koffieafval naar de stortplaats hebben gestuurd. Net als jij wil NESCAFÉ een verschil maken en zijn we niet te trots om onze restjes opnieuw op te warmen.

*Scope: fabrieken van oploskoffie in Europa in 2021
NESCAFE fabriek

Samenwerken met de kracht van de natuur

Een van de beste manieren om de uitstoot van koolstof te reduceren zijn gezonde bodem en bossen. Om de enorme supply chain van NESCAFÉ, met honderdduizenden boerderijen en transportnetwerken, aan te pakken,moeten we zowel de bodem als bossen beschermen om een duurzame verandering teweeg te brengen op lange termijn.
protect soil and forests

Tegen 2026 wil NESCAFÉ wereldwijd 20 miljoen inheemse bomen planten om de biodiversiteit te helpen vergroten en de bodemvorming en -gezondheid te bevorderen.


deforestation-free coffee

Wanneer meer minder betekent

De bossen over de hele wereld absorberen ongeveer 2,6 miljard ton kooldioxide per jaar, of ongeveer een derde van alle CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Bossen bieden ook voeding, onderdak, energie, geneesmiddelen en bestaansmiddelen aan ongeveer 1,6 miljard mensen*. Helaas dreigen bossen door de toename van de wereldbevolking en de vraag naar voedsel te worden omgezet in landbouwgrond. NESCAFÉ in Europa staat voor 100% ontbossingsvrije koffie en tegen 2026 wil NESCAFÉ wereldwijd 20 miljoen inheemse bomen planten om de biodiversiteit te helpen vergroten en de bodemvorming en -gezondheid te bevorderen. Een grote klus, maar lang niet zo groot als wat bossen voor de planeet doen.

* CSV-verslag 2021 van Nestlé (blz. 25)
planting a tree

Waarom bodemgezondheid zo belangrijk is

Een goede bodem doet meer dan goede koffie laten groeien : het houdt koolstof vast, vermindert erosie en vereist minder meststoffen. Aangezien een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen op boerderijen afkomstig is van kunstmest, leert NESCAFÉ, boeren het gebruik van meststoffen te optimaliseren. Van Vietnam tot Mexico, Brazilië en Indonesië hebben de veldprogramma's van NESCAFÉ geholpen de landbouwmethoden te verbeteren, met als resultaat dat boerderijen de optimale combinaties van synthetische en organische meststoffen gebruiken en het gebruik van landbouwchemicaliën verminderen.
good soil to grow good coffee

Zowel grote als kleine veranderingen zijn belangrijk

Om Nestlé te helpen net zero te bereiken in 2050, gaat het niet alleen om het maken van grote veranderingen, maar ook om het maken van veel kleine veranderingen. Alle NESCAFÉ-fabrieken streven ernaar om tegen 2025 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken. We werken ook aan het creëren van circulaire systemen die het gemakkelijker maken om verpakkingen in te zamelen, te recycleren en te hergebruiken. NESCAFÉ wil zijn wagenpark uitbreiden met elektrische, biobrandstof-, hybride of plug-in hybride voertuigen. Voor consumenten moedigt NESCAFÉ betere bereidingswijzen en recycletips aan, zoals water koken op 80°C in plaats van 100°C. Stap voor stap zijn wij op weg om onze uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen.
NESCAFÉ® factories

Favorieten van vandaag

Ontdek een aantal van de meest geliefde artikelen op onze site

NESCAFÉ® sustainability

Ontdek meer artikelen over