Olet kirjautunut ulos
NESCAFÉ®:s resa till ett cirkulärt system i kaffeproduktionen

SOM MAN SÅR FÅR MAN SKÖRDA

minuter
Din välsmakande kopp NESCAFÉ kanske ger bränsle åt din passion för livet, och nu kan den även vara ett sätt för dig att hjälpa planeten. NESCAFÉ är på väg mot en cirkulär ekonomi och strävar efter att hjälpa odlare att förbättra sin vatteneffektivitet inom jordbruket, att driva sina fabriker med biobränsle samt göra våra förpackningar återanvändningsbara eller återvinningsbara fram till 2025. Det sker förändringar inom avfallshantering, renare energi och innovation som bidrar till en positiv inverkan.
Circular Economy In Coffee Production

NÅGONTING I VATTNET

Vatten är en av världens mest dyrbara naturresurser, och en del av vårt kaffe kräver mycket vatten för att växa. På NESCAFÉ® värdesätter vi de lokala samhällenas behov av vatten. I dag hjälper NESCAFÉ® odlare att odla kaffe med lösningar som syftar till att skydda vattenresurserna. I Vietnam har vi hjälpt odlare att använda 50% mindre vatten för bevattning än med tidigare officiella metoder, med samma produktivitet, och tillhandahållit smarta väderappar som berättar när det är dags att starta kranarna och när de ska stängas av för att spara vatten för deras byar. I våra närliggande kaffefabriker har vi förbättrat effektiviteten och sparat en vattenmängd som motsvarar mer än tusentals simbassänger varje år. Om mindre vatten används för kaffeproduktionen förbättras vattenhushållningen i lokala samhällen och vattencykeln skyddas. Därför vill NESCAFÉ® fortsätta att hjälpa odlare att göra mer med mindre vatten.
Using less water in coffee production

PRECIS SOM FÖR DIG ÄR KAFFE VÅR DRIVKRAFT

Vi på NESCAFÉ® använder kaffesump för att producera energi i de flesta av våra fabriker, vilket minskar avfallsmängderna och utsläppen av växthusgaser. Det är en enkel process där det malda kaffet som används för att brygga NESCAFÉ® återanvänds som biobränsle och driver våra ångpannor. Under 2021 gjorde den här cirkulariteten att NESCAFÉ® kunde hindra 245 000 ton* koldioxidekvivalenter från fossila bränslen att komma ut i atmosfären och att man skickade mindre avfall till deponier som annars skulle ha transporterats med tunga lastbilar. Precis som du bryr vi på NESCAFÉ® oss om planeten och är inte för stolta för att värma upp våra rester.
NESCAFÉ® recyclable or reusable packaging

Genom att använda kaffesump för att producera riktig energi förhindrade NESCAFÉ® att 245 000 ton koldioxidekvivalenter från fossila bränslen släpptes ut i atmosfären 2021.


using spent coffee grounds to generate real energy

BRA SAKER I BRA FÖRPACKNINGAR

NESCAFÉ® vill hålla kaffet färskt, och våra kunder informerade, samtidigt som vi har en positiv inverkan på planeten. NESCAFÉ® strävar efter att tillhandahålla hållbarare burkar, kartonger, kapslar och påsar som ger upphov till mindre avfall, i linje med Nestlés ambition om helt återvinnings- eller återanvändningsbara förpackningar. Till 2025 ska detta ha uppnåtts till 95% Genom att fylla på din glasburk med NESCAFÉ®:s lätta, mjuka förpackningar kan du hjälpa till att minska ditt avfall med en förpackning som har 97% mindre förpackningsvikt per gram kaffe jämfört med en burk 200-gramsburk NESCAFÉ® Lyx. NESCAFÉ® lanserar även nästa generations kaffekoppar som är gjorda av 95%papper och har 50% mindre plast i beläggningen. Och här kommer ännu fler goda nyheter: De här kopparna har en ny unik dispersionsbeläggning som enkelt löses upp, så att de kan behandlas i pappersåtervinningsmaskiner tillsammans med normalt pappersavfall (beroende på lokala bestämmelser). Vi på NESCAFÉ® är fast beslutna att använda mer återvunnet papper för vår tryckta reklam. Och locken till NESCAFÉ®:s burkar består numera av 20% återvunnen plast enligt massbalansprincipen*. Alla dessa initiativ kommer att hjälpa Nestlé att nå målet att minska användningen av ny plast med en tredjedel till 2025. När man är så stor som NESCAFÉ® gör varje liten positiv förändring skillnad. *(infoga länk till ISCC) För de lätta, mjuka förpackningarna måste varje marknad beräkna hur mycket de minskar förpackningsvikten enligt lokala artikelnummer. I Europa är siffran till exempel 97%.
NESCAFÉ® circular economy

HJÄLPER NESCAFÉ®:S KAFFEVÄRLD ATT BLI LITE BÄTTRE

NESCAFÉ® inspirerar till förändring när det kommer till hur vårt kaffe odlas, köps in, framställs, förpackas och konsumeras. Varje gång du dricker en NESCAFÉ® stöder du ett globalt initiativ att hjälpa miljön och inspirerar andra att göra detsamma. Varje dag är NESCAFÉ® på väg mot en cirkulär ekonomi. *(infoga länk till ISCC) För de lätta, mjuka förpackningarna måste varje marknad beräkna hur mycket de minskar förpackningsvikten enligt lokala artikelnummer. I Europa är siffran till exempel 97%.
img

Dagens favoriter bland våra läsare

Här samlar vi några av de mest lästa artiklarna från olika ställen på webbplatsen
NESCAFÉ® sustainability