Olet kirjautunut ulos

Nestlé integritetspolicy

Uppdaterade senast i mars 2022


Omfattningen av denna policy


Läs noga igenom denna integritetspolicy (”Policy”) för att sätta dig in i vår policy och praxis angående dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Denna policy gäller alla individer som interagerar med Nestlés tjänster i egenskap av konsumenter (”Du”). Denna policy beskriver hur dina personuppgifter samlas in, används och visas av Nestlé S.A. (”Nestlé”, ”Vi”, ”Oss”). Den talar också om hur du kan komma åt dina uppgifter och uppdatera dem samt välja hur uppgifterna får användas.


Integritetspolicyn täcker vår datainsamling både elektroniskt och på annat sätt och omfattar information som vi samlar in genom olika kanaler som webbplatser, applikationer, tredje parts nätverk, kundservice, försäljningsställen och evenemang. Vänligen notera att vi kan samla in personuppgifter från olika källor (webbplats, analogt event) och på olika enheter. Som en del av det här kombinerar vi personuppgifter som ursprungligen samlats in av olika Nestlé-enheter eller Nestlé-partners. I avsnitt 9 hittar du mer information om hur du kan bestrida detta.


Om du inte förser oss med nödvändiga personuppgifter (vi meddelar dig i detta fall, exempelvis genom att tydliggöra informationen i våra registreringsblanketter) kan vi kanske inte förse dig med våra varor och/eller andra tjänster. Integritetspolicyn kan ändras när som helst (se avsnitt 11).


Denna integritetspolicy ger viktig information om följande områden:


1. Källor till personuppgifter


2. Personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi samlar in dem


3. Barns personuppgifter


4. Cookies/liknande tekniker, loggfiler och webbsignaler


5. Användning av dina personuppgifter


6. Utlämnande av dina personuppgifter


7. Lagring av personuppgifter


8. Lagring och/eller överföring av dina personuppgifter


9. ACCESS TO YOUR PERSONAL DATA


10. Dina val om hur vi får använda och visa dina personuppgifter


11. CHANGES TO OUR NOTICE


12. Personuppgiftsansvarig och kontaktT


1. Källor till personuppgifter


Denna policy gäller för personuppgifter vi samlar in från eller om dig med nedanstående metoder (se avsnitt 2) och från nedanstående källor:


Nestlé-webbplatser.  Konsumentinriktade webbplatser som drivs av eller för Nestlé, både webbplatser som vi driver på våra egna domäner/webbadresser och våra miniwebbplatser i sociala nätverk så som Facebook (”Webbplatser”).


Nestlé mobila webbplatser/appar. Konsumentinriktade mobila webbplatser eller applikationer som drivs av eller för Nestlé, exempelvis appar för smarttelefoner.


E-postmeddelanden, sms och andra elektroniska meddelanden. Elektronisk kommunikation mellan dig och Nestlé.


Nestlé CES. Kommunikation med vårt Consumer Engagement Centre (”CES”).


Analoga registreringsformulär. Tryckta eller digitala registreringsblanketter och liknande formulär som vi samlar in per post, vid butiksdemonstrationer, tävlingar och andra kampanjer och evenemang.


Interaktioner med annonser. Interaktioner via vår marknadsföring (det vill säga om du interagerar med en av våra annonser på en webbplats som tillhör tredje part kan vi få information om den interaktionen).


Uppgifter som vi skapar.Under våra interaktioner med dig kan vi skapa personuppgifter om dig (bland annat registrera dina inköp på våra webbplatser).


Uppgifter från andra källor. Sociala nätverk tillhörande tredje part (t.ex. Facebook), annonseringsnätverk (t.ex. Google), marknadsundersökningar (om feedback inte har lämnats anonymt), datainsamlare tillhörande tredje part, kampanjpartner till Nestlé, offentliga källor och uppgifter som inhämtas när vi köper andra företag.


2. Personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi samlar in dem


Beroende på hur du kommunicerar med Nestlé (online, offline, per telefon osv.) kan vi samla in olika slags uppgifter om dig enligt nedanstående.


Personlig kontaktinformation. Här ingår alla uppgifter du lämnar som gör att vi kan kontakta dig personligen, som namn, adress, e-postadress, kontaktinformation på sociala nätverk eller telefonnummer.


Kontoinformation. Alla uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil. Det kan gälla inloggningsnamn/e-postadress, skärmnamn, oåterkalleliga lösenord och/eller säkerhetsfråga och -svar.


Demografisk information &och; intressen. Uppgifter som beskriver dina demografiska eller beteendemässiga egenskaper. Det kan gälla födelsedatum, ålder eller åldersspann, kön, geografisk plats (t.ex. postnummer), favoritprodukter, hobbyer och intressen samt hushålls- och livsstilsinformation.


Information från dator/mobil enhet. Uppgifter om datasystem eller annan teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig mot någon av våra webbplatser eller applikationer såsom IP-adressen som ansluter din dator eller enhet till internet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och -version. Om du kopplar upp dig mot en Nestlé-webbplats eller applikation med en mobil enhet, såsom en smarttelefon, kan vi också samla in uppgifter om den mobila enhetens unika id, annonserings-id, geografiska läge (geolocation) och andra liknande uppgifter om mobila enheter.


Information om webbplatser/användning av kommunikation. När du besöker eller kommunicerar med någon av våra webbplatser eller nyhetsbrev kan vi använda automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge och annan liknande information samt statistik om dina besök, t.ex. sidornas responstider, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies och webbsignaler och de kan också samlas in med hjälp av spårningstjänster från tredje part i analytiskt och marknadsföringssyfte. Du har rätt att invända mot användningen av dessa tekniker. För ytterligare information, se avsnitt 4.


Marknadsundersökningar &och; konsumentfeedback. Omfattar information som du frivilligt lämnar till oss om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster.


Konsumentgenererat innehåll. Innehåll som du skapar och sedan delar med oss i sociala nätverk tillhörande tredje part eller laddar upp på någon av våra webbplatser eller appar, inklusive användning av sociala nätverks-appar tillhörande tredje part som exempelvis Facebook. Det kan vara fotografier, videoklipp, personliga berättelser eller annat liknande innehåll. Där detta är tillåtet kan vi samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med en lång rad aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer, webbcommunity- och konsumentaktiviteter samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.


Tredje parts sociala nätverk. Information som du delar med allmänheten, ett socialt nätverk som tillhör tredje part eller som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (t.ex. Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår exempelvis grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista m.m.) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket som tillhör tredje part att dela. Vi tar emot uppgifter om din profil (eller delar av profilen) varje gång du hämtar eller kommunicerar med en Nestlé-webbapplikation på ett socialt nätverk tillhörande tredje part som Facebook, varje gång du använder en funktion för socialt nätverkande som är integrerad i en Nestlé-webbplats (t.ex. Facebook Connect) eller varje gång du interagerar med oss via ett socialt nätverk tillhörande tredje part. För att få reda på mer om hur dina uppgifter som hämtats från ett socialt nätverk som tillhör tredje part kan hämtas in av Nestlé eller för att stoppa delning av den här typen av nätverksinformation ska du besöka webbplatsen för det relevanta sociala nätverket tillhörande tredje part.


Betalningsuppgifter och ekonomisk information. All information som vi behöver för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, t.ex. betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag osv.) eller andra former av betalning (i förekommande fall). Oavsett vilket hanterar vi eller vår(a) kortleverantör(er) betalningar och ekonomisk information i enlighet med tillämpliga lagar, regelverk och säkerhetsstandarder som PCI DSS.


Samtal till konsumenttjänster. Kommunikation med CES kan registreras och avlyssnas i enlighet med tillämpliga lagar för lokala affärsmässiga behov (exempelvis i kvalitets- eller utbildningssyfte). Betalkortsuppgifter registreras inte. Där lagen så kräver kommer du att informeras om den här typen av inspelning innan samtalet börjar.


Känsliga personuppgifter. Vi strävar vanligtvis inte efter att samla in eller på annat sätt hantera känsliga personuppgifter. Om vi måste hantera dina känsliga personuppgifter av någon anledning, gör vi detta endast med ditt samtycke, vilket är frivilligt (bland annat i marknadsföringssyfte). Om vi hanterar dina känsliga personuppgifter av andra anledningar gör vi det med följande juridiska grunder: (i) upptäckt och förebyggande av brott (inklusive förebyggande av bedrägeri); och (ii) efterlevnad av tillämplig lag (t.ex. för att följa vår mångfaldsrapportering).


3. Barns personuppgifter


Vi använder inte medvetet oss av eller samlar in personuppgifter från barn under 13 års ålder. Om vi upptäcker att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år kommer vi omedelbart att radera barnets personuppgifter från vårt register. Nestlé kan dock samla in personuppgifter om barn under 13 års ålder direkt från en förälder eller förmyndare, med personens uttryckliga godkännande.


4. Cookies/liknande tekniker, loggfiler och webbsignaler


Cookies/liknande tekniker. För att ta reda på hur du kan redigera dina cookie-inställningar, få detaljerad information om vilka cookies vi använder och i vilket syfte ska du läsa vår cookie-policy.


Server-side tools. We may use server-side tools to track events through our website’s server, rather than through your browser. For example, we use Facebook Conversions API to improve the accuracy and performance of our Facebook ads by providing more complete data for ad optimization by creating a connection between Nestlé and the Meta systems without the use of cookies. Server events are linked to a Meta Pixel ID and are processed like web events sent via pixel. Web server events are used in measurement, reporting, and optimization in a similar way as browser pixel events.


Loggfiler. Vi kan samla in uppgifter i form av loggfiler som registrerar aktiviteten på webbplatserna och samlar in statistik om användarnas surfvanor. Uppgifterna skapas automatiskt och hjälper oss att söka fel, förbättra prestandan eller upprätthålla säkerheten på webbplatserna.


Webbsignaler. Webbsignaler (även kallade webb-buggar) är små strängar med kod som skapar en grafisk bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande och som har som syfte att överföra uppgifter tillbaka till oss. Information som samlas in via webbsignaler kan innehålla teknisk information såsom IP-adress, samt information om hur en användare svarar på en e-postkampanj (t.ex. vilken tid e-postmeddelandet öppnades, vilka länkar du öppnar från meddelandet osv.). Vi kan använda webbsignaler på våra webbplatser eller infoga dem i de e-postmeddelanden du får från oss. Vi använder information från webbsignaler i en rad olika syften, bland annat rapporter om webbtrafik, för att räkna unika besökare, reklam, e-postgranskning och -rapportering samt individuell anpassning.


5. Användning av dina personuppgifter


Följande avsnitt beskriver de ändamål vi har med att samla in och använda dina personuppgifter, liksom de olika typer av uppgifter som kan samlas in för varje ändamål. Observera att alla nedanstående användningsområden inte är relevanta för alla konsumenter.


6. Utlämnande av dina personuppgifter


Utöver de Nestlé-enheter som nämns i avsnittet för personuppgiftsansvarig och kontakt (se avsnitt 12), delar vi dina personuppgifter med följande typer av tredjepartsorganisationer:


Tjänsteleverantörer. Dessa omfattar externa företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet (t.ex. orderuppfyllelse, betalningshantering, bedrägeridetektering och identitetsverifiering, drift av webbplatser, marknadsundersökningsföretag, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling, dataanalys, CRC osv.). Tjänsteleverantörer och deras utvalda personal får endast tillgång till och rätt att använda dina personuppgifter genom oss för de specifika aktiviteter de har ombetts att utföra, baserat på våra instruktioner, och de måste skydda dina personuppgifter. Där detta krävs av tillämplig lag kan du få en lista på de leverantörer som hanterar dina personuppgifter (se avsnitt 12 för att kontakta oss).


Kreditupplysningsinstitut/inkassoföretag.  I den utsträckning som omfattas av lagen, är kreditupplysningsinstitut och inkassoföretag externa företag som vi använder oss av för att få hjälp att verifiera din kreditvärdighet (framför allt för beställningar mot faktura) eller för att samla in utestående fakturor.


Tredjepartsföretag som använder personuppgifter i eget marknadsföringssyfte. Förutom i situationer där du har gett ditt godkännande hyr vi inte ut eller säljer dina personuppgifter till tredjepartsföretag för deras marknadsföring. Deras identitet uppges när du bes om ett godkännande.


Vi kan exempelvis dela vissa data angående aktiviteter du utför på vår webbplats med Meta Platforms Ireland Limited (”Meta”), såsom besök eller interaktioner på webbplatsen, användning av Facebook Connect och information som samlats in av cookies eller liknande teknik, inklusive Facebook-pixeln. På så sätt kan vi mäta effektiviteten i vår annonsering, förbättra vår marknadsföringspraxis och visa mer relevant reklam för dig och liknande personer (inklusive på sociala medier som Facebook). I den här behandlingen av data är vi gemensamt personuppgiftsansvariga med Meta. Den här överenskommelsen innebär att vi måste tillhandahålla det är meddelandet till dig. Kontakta Meta om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter. Mer information, bland annat om hur Meta möjliggör för dig att utöva dina dataskyddsrättigheter och på så sätt behandla dina uppgifter som självständig personuppgiftsansvarig, hittar du i Metas datapolicy på www.facebook.com/about/privacy.


Tredjepartsmottagare som använder personuppgifter av juridiska anledningar eller på grund av sammanslagning/uppköp. Vi kommer att visa dina personuppgifter till tredje part av juridiska anledningar eller i samband med ett förvärv eller en sammanslagning (se avsnitt 5 för mer information).


7. Lagring av personuppgifter


Nestlé vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter endast hanteras i kortast möjliga period i samband med de syften som anges i vår integritetspolicy. Kriteriet för att fastställa lagringsperioden av dina personuppgifter är:

 • Nestlé behåller kopior av dina personuppgifter i en form som tillåter identifiering så länge som:
 • Vi har en pågående relation med dig (det vill säga där du ingår i vår mejllista och inte har avanmält dig);
 • Dina personuppgifter är nödvändiga i samband med de syften som anges i integritetspolicyn och vi har en giltig rättslig grund Plus
  • Varaktigheten för
  • en tillämplig preskriptionstid (en period under vilken en person kan ställa ett juridiskt krav på oss) och (ii) ytterligare två månader efter den tillämpliga preskriptionstiden (så att vi kan identifiera personuppgifter för en person som kan ställa ett juridiskt krav på oss i slutet av den tillämpliga perioden) Och

  Dessutom, vid ett eventuellt juridiskt krav, kan vi fortsätta att hantera dina personuppgifter under den förlängda tiden som är nödvändig i samband med det juridiska kravet.
  Under de perioder som anges i paragraf b(i) och b(ii) ovan, begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till lagring eller/och för att skydda dessa uppgifter, förutom i den utsträckning som uppgifterna måste granskas i samband med ett anspråk eller annat åtagande enligt tillämplig lag.
  När perioderna i avsnitt (a), (b) och (c) ovan, var och en i möjliga tillämpbara utsträckning, är avslutade, kommer vi antingen att (i) permanent radera eller förstöra relevanta personuppgifter eller (ii) omvandla relevanta personuppgifter till anonyma uppgifter.

  8. Lagring och/eller överföring av dina personuppgifter


  Vi använder lämpliga metoder (se nedanstående beskrivning) för att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. Detta skydd gäller dock inte uppgifter som du väljer att dela med dig av offentligt, t.ex. i sociala nätverk tillhörande tredje part.


  Personer som har tillgång till dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att hanteras av vår auktoriserade personal eller företrädare beroende på de specifika syften för vilka dina personuppgifter har samlats in (det innebär till exempel att vår personal som ansvarar för kundtjänstfrågor kommer att ha tillgång till uppgifter om dig i vårt kundregister).


  Vidtagna åtgärder i driftsmiljöer.  Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder sig av rimliga säkerhetsåtgärder för att förebygga ej auktoriserad tillgång. Vi följer rimliga standarder för att skydda personuppgifter. Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker och även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten under överföringen mellan våra webbplatser/appar.


  Åtgärder vi förväntar oss av dig. Det är viktigt att även du själv medverkar i att hålla dina uppgifter säkra. När du skapar ett onlinekonto ska du se till att välja ett lösenord som är svårt för andra att gissa och du ska aldrig avslöja lösenordet för någon. Du ansvarar för att hålla lösenordet skyddat och för all användning av ditt konto. Om du använder en delad eller offentlig dator måste du se till att dina användaruppgifter inte sparas på datorn. Var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Använd dig också av alla sekretessinställningar eller kontroller vi tillhandahåller på vår webbplats och i vår app.


  You are responsible for keeping this password confidential and for any use of your account. If you use a shared or public computer, never choose to have your login ID/email address or password remembered and make sure to log out of your account every time you leave the computer. You should also make use of any privacy settings or controls We provide you in our Website/app.


  Överföring av dina personuppgifter. Lagringen och bearbetningen av dina uppgifter enligt ovanstående beskrivning kan kräva att dina uppgifter överförs till och/eller lagras på en plats utanför landet där du bor, framför allt Danmark, Norge och Finland. Vi kan även överföra dina personuppgifter till länder utanför EEA (Europeiska ekonomiska gemenskapen) (dvs. andra Nestlé-enheter) inklusive till länder med en annan dataskyddslag än den som tillämpas inom EEA. Vi (i) har fastställt avtalsstandarder godkända av EU-kommissionen för att skydda dina personuppgifter (och du har rätt att be oss om en kopia av dessa klausuler (genom att kontakta oss enligt nedan beskrivna) och/eller (ii) gör detta med ditt samtycke (där lagen tillåter detta).

  9. Dina rättigheter


  Åtkomst till personuppgifter.  Du har rätt att få tillgång till, granska och be om en fysisk eller elektronisk kopia av information som vi lagrar om dig. Du har även rätt att begära information om källan till dina personuppgifter.


  Dessa rättigheter kan även utövas genom att du skickar e-post till oss på forum@se.nestle.com eller skriver brev till oss på Nestlé Sverige AB Box 7173 250 07 HELSINGBORG och bifogar en kopia på din identitetshandling eller likvärdiga dokument (där detta efterfrågas av oss och där lagen tillåter). Om förfrågan skickas av en annan person än du, utan att ange bevis för att förfrågan är juridiskt korrekt och gjord av dig, kan förfrågan avslås. Observera att alla typer av identifieringsinformation som lämnas till oss endast kommer att hanteras i enlighet med, och i den utsträckning som lagen tillåter.


  Fler rättigheter (t.ex. modifiering, radering av personuppgifter). Där lagen tillåter det kan du (i) begära radering, portabilitet, korrigering eller granskning av dina personuppgifter; (ii) begränsa användningen och hanteringen av dina personuppgifter; och (iii) återkalla ditt godkännande till våra datahanteringsaktiviteter.


  Enligt tillämplig lag har du dessutom följande rättigheter vad gäller användningen av dina relevanta personuppgifter:


  • rätten att protestera, på grunder som relaterar till din specifika situation, mot att vi behandlar dina relevanta personuppgifter; och
  • rätten att protestera mot att vi behandlar dina relevanta personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte.

  Observera att i vissa fall kan det vara omöjligt att ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Vi kan få en begäran om att behålla en del av dina personuppgifter efter att du har bett om att de ska raderas för att uppfylla våra juridiska eller avtalsmässiga åtaganden. Tillämplig lag kan även tillåta oss att behålla en del av dina personuppgifter för att täcka våra affärsmässiga behov.


  Där detta är möjligt har våra webbplatser skapat en funktion som tillåter dig att granska och ändra personuppgifter som du har angett. Observera att våra registrerade kunder måste kunna styrka sin identitet (t.ex. inloggningsnamn/e-postadress, lösenord) innan de får tillgång till sin kontoinformation och kan göra ändringar. Detta hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto.


  Vi hoppas att vi ska kunna uppfylla dina behov av information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor du inte har fått svar på har du även rätt att klaga hos relevanta dataskyddsmyndigheter.


  10. Dina val om hur vi får använda och visa dina personuppgifter


  Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter vad gäller de personuppgifter du lämnar till oss. Nedanstående funktioner ger dig kontroll över dina uppgifter på följande sätt:


  Cookies/liknande tekniker.  Du hanterar ditt godkännande via (i) vår godkännandehanteringslösning eller (ii) din webbläsare om du vill avvisa några eller samtliga cookies/liknande tekniker, eller bli meddelad när dessa används. Se avsnitt 4 ovan.


  Annonsering, marknadsföring och kampanjer. Annonsering, marknadsföring och kampanjer. Du kan godkänna att dina personuppgifter används av Nestlé för att marknadsföra dess produkter eller tjänster via kryssrutor på registreringsformulären eller genom att svara på frågorna från våra kundtjänstrepresentanter. Om du väljer att inte längre ta emot den här typen av kommunikation kan du när som helst avanmäla dig från all marknadsföringsrelaterad information genom att följa instruktionerna som anges i varje sådant meddelande. Om du vill avanmäla all marknadskommunikation från alla typer av kanaler, inklusive sociala nätverk tillhörande tredje part, kan du när som helst avanmäla via länkarna som finns i all den information vi skickar till dig, genom att logga in på webbplatserna/apparna eller på sociala nätverk tillhörande tredje part. Här kan du ändra dina användarpreferenser på ditt konto genom att avmarkera relevanta rutor eller genom att ringa vår kundtjänst. Observera att du fortfarande får administrativa meddelanden från oss, t.ex. orderbekräftelser eller annan transaktionsinformation, aviseringar om kontoaktiviteter (kontobekräftelser, ändringar av lösenord osv.) och andra viktiga meddelanden även om du väljer bort marknadsföringsmeddelanden


  Personanpassning (offline eller online): Där detta krävs enligt lag, om du vill att dina personuppgifter används av Nestlé för att ge dig en skräddarsydd upplevelse/riktad reklam och innehåll, kan du ange detta genom att kryssa för relevanta kryssrutor som finns i registreringsformuläret, eller genom att svara på frågorna från våra kundtjänstrepresentanter. Om du inte längre vill dra fördel av den här skräddarsydda kommunikationen kan du när som helst avanmäla den genom att logga in på webbplatserna/apparna och ändra dina användarpreferenser i din profil genom att avmarkera relevanta rutor eller kontakta vår kundtjänst.


  Riktad marknadsföring. Vi samarbetar med reklamnätverk och andra annonsleverantörer (”Annonseringsleverantörer”) som utför reklamarbeten för vår räkning och för andra, ej anslutna företag på internet. En del av reklamannonserna är skräddarsydda efter dina intressen baserat på information som samlas in på Nestlés webbplatser eller ej anslutna webbplatser över tid. Du kan besöka webbplatsen för YourAdChoices för att ta reda på mer om den här typen av annonsering, såväl som hur du kan välja bort intressebaserad reklam från företag som är med i DAA (Digital Advertising Alliances) självreglerande program. Dessutom kan du avanmäla dig från den här typen av annonsering på mobila applikationer från företag som deltar i DAAs AppChoices-app genom att ladda ner appen från appbutiker för iOS eller Android. Du kan även avbryta insamlingen av uppgifter från platstjänster från en mobil enhet genom att gå in i inställningarna för platstjänster på din mobila enhet.


  11. Personuppgiftsansvarig och; kontakt


  Om du har frågor eller kommentarer om denna policy och våra sekretessmetoder eller vill bestrida hur vi följer tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss eller skriva till Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 HELSINGBORG.


  Du kan även kontakta oss via e-post på forum@se.nestle.com eller Nestlé Sverige AB Box 7173 250 07 HELSINGBORG.


  Vi kommer att uppmärksamma och undersöka alla klagomål på hur vi hanterar personuppgifter (inklusive klagomål om överträdelser av rättigheter under tillämplig integritetslagstiftning).