Olet kirjautunut ulos
Minskning av våra utsläpp av växthusgaser

En bättre morgondag börjar tillsammans

3 minuter read
För att NESCAFÉ®:s utsläpp av växthusgaser ska minska behövs det en kollektiv insats och att fler än att några få försöker att uppnå det. På NESCAFÉ® har vi ett antal engagerade analytiker som undersöker vår miljöpåverkan och som har tagit fram en plan för hur vi ska minska den. När vi analyserar vårt koldioxidavtryck tittar vi på NESCAFÉ® på allt ifrån transporter till tillverkning, förpackningar, frakt och till och med vad som händer efter konsumtionssteget. Vi utformar program för att minska vår påverkan i varje steg. Till exempel har vi redan minskat våra utsläpp av växthusgaser från våra snabbkaffefabriker i Europa med 49,6% sedan 2010. Det är ett bra steg framåt, men det finns fortfarande mycket att göra. Hos NESCAFÉ tror vi att vi tillsammans kan göra mer för att minska vår miljöpåverkan.
greenhouse gas emissions

ARBETA MED NATURENS KRAFTER

Ett av de bästa medlen för att minska koldioxidutsläppen är friska jordar och skogar. För att NESCAFÉ® ska kunna hantera sin omfattande leveranskedja med hundratusentals jordbruk och transportnätverk måste vi arbeta för att skydda både jorden och skogarna och på så sätt bidra till en långsiktigt hållbar förändring.
protect soil and forests

NÄR MER EGENTLIGEN BETYDER MINDRE

Världens skogar absorberar omkring 2,6 miljarder ton koldioxid per år, eller cirka en tredjedel av all koldioxid som släpps ut från förbränning av fossila bränslen. Skogarna utgör även näring, skydd, energi, medicin och försörjning för omkring 1,6 miljarder människor*. Den ökande globala befolkningen och behovet av mat innebär dessvärre att skogarna riskerar att omvandlas till jordbruksmark. NESCAFÉ® strävar efter att uppnå 100% avskogningsfritt kaffe fram till 2025 och vill plantera 20 miljoner inhemska träd fram till 2026 för att bidra till att öka den biologiska mångfalden och främja jordmånsbildning och friska jordar. Det är ett omfattande arbete men inte i närheten av vad skogarna bidrar med för planeten. *lägg till länk till CSV-rapport 2021, s. 25
planting a tree

NESCAFÉ® har som mål att kaffet ska vara helt avskogningsfritt fram till 2025, liksom att plantera 20 miljoner inhemska träd fram till 2026 för att hjälpa till att öka den biologiska mångfalden och främja jordmånsbildning och friska jordar.


deforestation-free coffee

Varför jordhälsan är så viktig?

Friska jordar gör mer än bara låter gott kaffe växa; de binder koldioxid, minskar erosionen och kräver mindre syntetiska gödningsmedel. Eftersom en stor del av jordbrukens utsläpp av växthusgaser kommer från gödningsmedel hjälper NESCAFÉ® odlare att optimera användningen av gödningsmedel genom att tillhandahålla utbildning. Från Vietnam till Mexiko, Brasilien och Indonesien har NESCAFÉ®:s fältprogram bidragit till att förbättra odlingsmetoderna, vilket lett till att jordbruken använder optimala kombinationer av syntetiska och organiska gödningsmedel och minskar användningen av jordbrukskemikalier. Kort sagt bidrar friska jordar till odlingen av ett mer hållbart kaffe.
good soil to grow good coffee

STORA FÖRÄNDRINGAR GÖRS MED SMÅ FÖRÄNDRINGAR

För att Nestlé ska nå sitt mål om nettonollutsläpp 2050 handlar det inte bara om att göra några stora förändringar, utan även om att göra flera små. Till att börja med siktar alla NESCAFÉ®-fabriker på att använda 100%t förnybar el senast 2025. Vi arbetar även för att åstadkomma cirkulära system som gör det enklare att samla in, återvinna och återanvända förpackningar. NESCAFÉ® ämnar även utöka sin flotta med el-, biobränsle-, hybrid- eller laddhybridfordon. Och när det gäller konsumenterna uppmuntrar NESCAFÉ® till bättre kaffeberedningsmetoder och återvinningstips, som att värma vattnet till 80 grader i stället för 100 grader och att bara fylla vattenkokaren med precis så mycket vatten som behövs. Steg för steg är vi på väg mot att fortsätta minska våra utsläpp av växthusgaser.
NESCAFÉ® factories

Dagens favoriter bland våra läsare

Här samlar vi några av de mest lästa artiklarna från olika ställen på webbplatsen
NESCAFÉ® sustainability