Olet kirjautunut ulos
Regenerativt jordbruk och kaffe från NESCAFÉ®

Om bönor kunde tala

minuter
Innan din välsmakande kopp NESCAFÉ® bryggdes av färskrostade bönor var det en korg med råa gröna bönor från bär som plockats från träd på andra sidan jorden. Varje dag anländer flera ton gröna bönor till ett av NESCAFÉ®:s rosterier, och varje böna har sin egen historia att berätta. NESCAFÉ® vill säkerställa att den här historien uteslutande handlar om hållbarhet, för om bönor kunde tala skulle vi vilja höra allt de har att säga.
regenerative agriculture & coffee

Kaffe som inte bara smakar gott, utan även vill göra gott

NESCAFÉ i Europa är 100 % ansvarsfullt odlat kaffe som stöder kaffeodlare att förbättra sina jordar och sin försörjning. För hållbarhetsprogrammet har vi över hundratusentals odlingar på fem kontinenter som övervakas, vilket är en stor uppgift, men när du är så stor som vi kan gott agerande bidra till att göra skillnad.
working in a coffee farm

Varför är markhälsan viktig? Kaffets framtid ligger under våra fötter

När det kommer till att odla kaffe handlar allt om jorden. Frisk jord hjälper inte bara jordbruken att vara mer produktiva, utan hjälper även till att göra dem mer hållbara. Friska jordar kan fånga in koldioxid, kräver mindre gödsel och står emot klimatförändringarna bättre. NESCAFÉ® hjälper tusentals odlare att förbättra markhälsan genom regenerativt jordbruk.
Planting young coffee plants

NESCAFÉ® tillhandahöll 37 miljoner brunrostresistenta kaffeplantor till över 33 000 kaffeodlare som stod inför ett stort utbrott. Våra data identifierade vilka varianter som fungerade med 93% överlevnadsgrad och en 50% ökning av produktiviteten.


100% responsible sourced coffee

Variation gör att jordbruket går runt

Det behövs mer än bara kaffeträd för att odla bra kaffe. Främjande av biologisk mångfald är avgörande för friska jordar. I Thailand och Indonesien planterar kaffeodlare betelnöt, paprika, chili och avokado. En större variation av träd drar till sig fler insekter som pollinerar fälten och gynnar det lokala djurlivet. Mer skugga innebär mindre behov av ogräsmedel och mer löv när de faller till marken, vilket berikar jorden med organiskt material. Träden minskar koldioxidutsläppen, minskar jorderosionen, återvinner näringsämnen och skyddar avrinningsområden. Mer grödor innebär mer produkter att sälja eller äta för lokala familjer, och allt återgår till odlarna vi arbetar med, tack vare biologisk mångfald.
Trees providing shade to coffee plants

En kopp kaffe kan förändra allt

Arbete för hållbar odling utan avskogning, ökad biologisk mångfald och förbättring av markhälsan genom regenerativt jordbruk bidrar till att NESCAFÉ® kan vara en kraft för positiv förändring. Vår plan är att vi i framtiden ska kunna spåra alla gröna kaffebönor som kommer till vår fabrik tillbaka till ett antal ansvarsfulla kaffeodlare. När du nu avnjuter en kopp NESCAFÉ® kan du känna dig ännu bättre med vetskapen om att din kopp kaffe bidrar till att göra kaffevärlden lite bättre.
green coffee cherry

Kaffets framtid

Varje dag dricks det fler än 23 000 koppar kaffe, men om vi inte tar hand om kaffet och behandlar det med respekt så kan det innebära en framtid utan kaffe. Klimatförändringar, sjuka kaffeträd, vattenbrist och bönder som lämnar sina kaffeodlingar till förmån för städerna hotar kaffets framtid. Om vi vill fortsätta dricka det måste vi planera. Därför startade vi år 2010 NESCAFÉ® Plan.
green coffee cherry

Dagens favoriter bland våra läsare

Här samlar vi några av de mest lästa artiklarna från olika ställen på webbplatsen
NESCAFÉ® sustainability