Olet kirjautunut ulos
Produktion av snabbkaffe

Produktion av snabbkaffe

5 min

Hur blir kaffebönor pulver?

 

Här är de sju huvudsakliga stegen i framställningen av NESCAFÉ snabbkaffe: Odling, skörd, rostning, malning, extrahering, torkning och fyllning.

 

Odling: Kaffeplantorna börjar sin resa på en plantskola där de sköts om tills de är redo att planteras på kaffeodlingar, där de kommer producera kaffebär under många år.

 

Skörd: När kaffebären är mogna skördas de av erfarna odlare och bearbetas för att utveckla de karaktäristiska kaffebönorna.

 

Rostning: Därefter rostas kaffebönorna med den profil som krävs för att utveckla smaken, intensiteten och aromen hos NESCAFÉ.

 

Malning: De perfekt rostade kaffebönorna mals till ett grovt pulver.

 

Extrahering: Det grova kaffepulvret genomgår en extraheringsprocess för att extrahera smak, arom och färg från kaffet.

 

Torkning: Detta steg avlägsnar så mycket vatten som möjligt från kaffet, så att resultatet blir ett fint pulver.

 

Fyllning: När alla stegen för att framställa snabbkaffet har slutförts, fylls kaffet i dess förpackning.

 

 

 

Är NESCAFÉ gjort av enbart kaffe?

 

Det korta svaret är JA! NESCAFÉ använder bara kvalitativa arabica- och robustabönor för att skapa vårt välkända, smakrika kaffe samt lättlösliga kaffepulver. Följ med på resan från odling av kaffebönan till ditt hem. 100 % kaffe från kaffeodlingen till din kopp.

 

 

 

Vad är snabbkaffe gjort av?

 

Att omvandla färska, gröna kaffebönor till NESCAFÉ snabbkaffe är en lång, men belönande process. Den enda ingrediensen vi använder är 100 % kaffe och den enda tillsatsen är vatten. Ja, det är korrekt – NESCAFÉ är gjort av enbart kaffe. Vi väljer noggrant ut och blandar två typer av kaffebönor – arabica och robusta. Arabicabönor växer i Latinamerika, Östafrika och Asien, de är längre och ger ett sötare, mjukare kaffe. Robustabönor, som kommer från kaffeträdet Canephora, är kortare och rundare och ger ett starkare, tyngre och bittrare kaffe. Robustabönor odlas i fuktigare klimat, i huvudsak Sydostasien och Västafrika. Vi använder även en nära släkting till Canephora-plantan, kallad Conillon, som odlas på brasilianska kaffeodlingar.

1. Odling

Varje kaffeplanta börjar sin resa på en plantskola där de noggrant sköts under 6–12 månader. När de är redo för nästa steg planteras de ute på fälten av professionella kaffeodlare, som ser efter dem för att säkerställa att de börjar producera kaffebär. Kaffebönan är bärens frö och de börjar växa inom cirka ett och ett halvt år. Efter cirka tre år kommer kaffeplantorna att vara som mest produktiva, vilket gör det möjligt för oss att göra det 100 % NESCAFÉ kaffepulver som du använder för att börja din dag.
1. Odling

2. Skörd

Det bästa sättet att veta om kaffeträdet är redo att skördas är genom att titta på färgen på kaffebären. Odlare förlitar sig på sin långa erfarenhet för att säkerställa att de skördar kaffebären vid exakt rätt tidpunkt, när plantans frukt har den rätta röda färgen. Det är detta noggranna sätt att vårda och skörda kaffeträden som bidrar till att hålla dem livsdugliga, friska och produktiva i upp till 20 år. Det intressanta är att kaffebönorna inuti bären inte är gyllenbruna som vårt NESCAFÉ kaffepulver, de är ljusgröna till färgen tills de har rostats till perfektion och är klara att omvandlas till ett kaffepulver.
2. Skörd

3. Rostning

För att de gröna kaffebönorna ska förvandlas till det gyllenbruna kaffepulvret till ditt morgonkaffe krävs ett mycket viktigt steg – rostning. Det är under detta steg som kaffet utvecklar sin smak, intensitet och arom. Olika rostningar och intensiteter kräver olika rostningstider och temperaturer – arabica med en lättare, mildare upplevelse och robusta med en kraftfullare, djupare profil. Generellt ger en lättare rostning en mildare smak, en mellanrostning en väl avrundad, fyllig smak och arom och en mörkare rostning ger en intensiv, starkare smak. Vi rostar våra kaffebönor vid den perfekta temperaturen varje gång för att säkerställa att du får den där smaken av NESCAFÉ som du förväntar dig.
3. Rostning

4. Malning

När kaffebönorna har rostats till perfektion är det dags att mala dem till ett grovt pulver.
4. Malning

5. Extrahering

När malningen är klar körs det grova kaffepulvret genom en rad extraheringsceller, vilka fungerar på samma sätt som en filterkaffemaskin eller en perkulator. Detta steg är när vi tillsätter varmt vatten till pulvret för att extrahera smaken, aromen och färgen från kaffet. Kom ihåg att vatten är den enda ingrediensen utöver kaffe som vi tillsätter. Kaffepulvret körs genom mer än en extraheringscell som fortsätter att koncentrera kaffet. Detta gör det starkare tills det endast återstår ett högkoncentrerat kaffeextrakt. Alla de underbara aromerna fångas under extraheringsprocessen och återförs till kaffet innan det fylls i burkar.

Visste du att: vi inte kastar bort kaffesumpen? Sumpen torkas och återanvänds som bränsle till våra pannor. Våra Cup of Respect-insatser börjar i ett tidigt skede.
5. Extrahering

6. Torkning

Det finns olika sätt att torka det bryggda kaffet, men intentionen är densamma – att avlägsna så mycket vatten som möjligt. Vi använder två metoder för olika NESCAFÉ-produkter.

Spraytorkning
Denna metod använder varmluft för att torka det flytande kaffeextraktet genom att spraya det genom varm luft högst upp i ett högt cylindertorn. Dropparna torkar medan de faller och landar på botten av cylindern som ett fint pulver. Detta pulver fuktas lätt och silas för att säkerställa att granulaten får den rätta storleken innan de fylls i burkarna.

Frystorkning
Det första steget för frystorkning är att frysa det flytande kaffeextraktet vid cirka -40 ºC och bilda ett tunt, solitt lager. Detta lager bryts i mindre bitar och utsätts därefter för ett vakuum som sänker vattnets kokpunkt så att det förångas bort, även vid mycket låga temperaturer. Detta bevarar alla kaffesmaker och efterlämnar ett fast, lösligt kaffe.
Spraytorkning används för de flesta sorters snabbkaffe.
6. Torkning

7. Fyllning

När rostning, malning, bryggning och torkning är klara fylls kaffepulvret eller granulaten i glasburkar eller påsar. Fyllningsprocessen sker i en inert atmosfär som förhindrar att kaffets smak eller arom försämras under lagring.
7. Fyllning

VANLIGA FRÅGOR


Är NESCAFÉ gjort av enbart kaffe? NESCAFÉ snabbkaffe görs av enbart 100 % kaffe. Det enda som tillsätts under processen är vatten, varav det mesta avlägsnas mot slutet av processen.

Hur framställer vi snabbkaffe? Att framställa kaffepulver från kaffebönor är en lång process med sju huvudsakliga steg – odling av kaffebönorna, skörd, rostning, malning, extrahering och torkning, vilket ger det 100 % kaffegranulatet som du använder för att göra din kopp NESCAFÉ. Det sista steget är när det fylls och förbereds för att skickas till dig. Allt du behöver tillsätta är varmt vatten för att få en härlig kopp NESCAFÉ snabbkaffe.

Hur görs frystorkat kaffe? Frystorkat kaffe görs genom att brygga de malda kaffebönorna med vatten och förånga så mycket vatten som möjlig för att efterlämna ett kaffeextrakt, som därefter fryses ner och bryts upp i kaffegranulat.