main content
Händer som håller jord
Världen

Regenerativt jordbruk och kaffe från NESCAFÉ

Om bönor kunde tala

Grått återvunnet papper bakgrundsbild

Regenerativt jordbruk och kaffe från NESCAFÉ

Man i hatt som arbetar på en kaffeodling

NESCAFÉ i Europa är 100% ansvarsfullt odlat kaffe som stöder kaffeodlare att förbättra sina jordar och sin försörjning. Ansvarsfullt inköpt kaffe är spårbart till jordbruksgruppen där det odlades och producerat i enlighet med hållbarhetsstandarder som har validerats som likvärdiga med vår standard för ansvarsfulla inköp. Spårbarhet och efterlevnad intygas av oberoende organisationer, såsom 4C Services, Rainforest Alliance och Fairtrade, vilka genomför oberoende ackrediterade inspektioner för att bedöma er rad faktorer, inklusive sociala, miljömässiga, ekonomiska samt hälso- och säkerhetsrelaterade förhållanden på jordbruken.

Plantering av unga kaffeplantor

När det kommer till att odla kaffe handlar allt om jord. Frisk jord hjälper inte bara jordbruken att vara mer produktiva, den hjälper även till att göra dem mer hållbara. Friska jordar kan fånga in koldioxid, kräver mindre gödsel och är motståndskraftigare mot påverkan från klimatförändringar. NESCAFÉ hjälper hundratusentals odlare att förbättra jordens hälsa genom regenerativt jordbruk.

Träd ger kaffeplantorna skugga

Det krävs mer än bara kaffeträd för att odla gott kaffe. Främjande av biologisk mångfald är avgörande för friska jordar. I Thailand och Indonesien planterar kaffeodlare betelnöt, paprika, chili och avokado. En större variation av träd attraherar fler insekter som pollinerar fälten och stöder det lokala djurlivet. Mer skugga innebär mindre behov för ogräsmedel och mer löv när dessa fälls, vilket berikar jorden med organiskt material. Träden minskar koldioxidutsläppen, kontrollerar jorderosion, återvinner näringsämnen och skyddar avrinningsområden. Mer grödor innebär mer produkter att sälja eller äta för lokala familjer, och allt återgår till odlarna vi arbetar med, tack vare biologisk mångfald.

Grått återvunnet papper citat bakgrund bild
Hand som håller ett grönt kaffebär

Det kan verka långsökt, men ansträngningar för hållbar odling utan avskogning, ökning av biologisk mångfald och förbättring av jordarnas hälsa genom regenerativt jordbruk bidrar till att NESCAFÉ kan driva en positiv förändring. Vi strävar efter att i framtiden kunna spåra varje grön kaffeböna som kommer till vår fabrik till ett ursprung från en ansvarsfull odling. Nu, när vi kan njuta av NESCAFÉ, kan du må ännu bättre med vetskapen om att din kopp kaffe stöder förbättringen av kaffevärlden.

Muggar med olika typer av kaffe

Varje dag dricker vi mer än 23000 koppar kaffe, men om vi inte tar hand om kaffet och behandlar det med respekt så kan det innebära en framtid utan kaffe.

Klimatförändringar, sjuka kaffeträd, vattenbrist och bönder som lämnar kaffeodlingar till förmån för städerna skapar ett hot mot framtidens kaffe. Om vi vill fortsätta dricka det måste vi planera. Därför lanserade vi Nescafé Plan 2010.

Återvunnet papper vit bakgrund bild

Världen

Relaterade artiklar

Kaffebär på en gren

Plantor som hjälper våra odlare att växa

Upptäck hur vi kan hjälpa kaffeodlare genom distribution av plantor som kan stå emot effekterna av klimatförändringar, samtidigt som koldioxidutsläppen minskas.

Upptäck mer
Händer som håller en mugg med natur i
Make your world

Låt varje kopp göra skillnad.

Håll dig uppdaterad

Följ oss i vårt arbete att göra NESCAFÉ ännu mer hållbart.

gigya-myw-lite
Två leende kvinnor på en kaffeodling