Olet kirjautunut ulos

© 2023 Nestlé

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till text, bilder och annat material på webbplatsen är Nestlé-koncernens egendom eller publiceras med respektive rättighetsägares tillstånd.


Du har rätt att ta del av innehållet på webbplatsen, mångfaldiga delar av den genom utskrift, nedladdning till hårddisk eller för distribution till andra personer. Villkoret för detta är dock att kopian eller utskriften bibehåller alla meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt samt ovanstående varumärkesmeddelande. Det är inte tillåtet att helt eller delvis mångfaldiga och sälja eller distribuera innehåll på webbplatsen för kommersiella ändamål och inte heller att modifiera eller införliva det i andra verk, publikationer eller webbplatser.


Varumärken, logotyper, tecken och servicemärken (sammantaget ”Varumärken”) som visas på webbplatsen tillhör Nestlé-koncernen. Ingenting på denna webbplats får tolkas som ett medgivande av tillstånd eller rätt att använda varumärken som visas på webbplatsen. Det är strängt förbjudet att använda eller missbruka varumärkena eller något annat innehåll på webbplatsen utom för de ändamål som anges i dessa användarvillkor. Observera också att Nestlé-koncernen kraftfullt bevakar sina immateriella rättigheter så långt lagen tillåter, vilket innefattar rättsliga åtgärder vid allvarliga brott.