Olete välja logitud

© 2023 Nestlé

Kõik autoriõigused ja muud intellektuaalomandiõigused kogu tekstile, kujutistele ja muudele materjalidele sellel veebisaidil kuuluvad Nestlé kontsernile või on lisatud vastava omaniku loal.

Teil on lubatud sirvida seda veebilehte, paljundada väljavõtteid printimise, kõvakettale allalaadimise või teistele isikutele levitamise teel. Seda võib teha ainult tingimusel, et te säilitate kõik autoriõigused ja muud omandiõigusega seotud teated ning eespool nimetatud kaubamärgiteade ilmub sellistel koopiatel. Selle veebilehe ühegi osa reprodutseerimist ei tohi ärilise kasu saamiseks müüa ega levitada, samuti ei tohi seda muuta ega lisada ühelegi muule teosele, väljaandele või veebilehele.

Käesoleval veebilehel esitatud kaubamärgid, logod, tähised ja teenindusmärgid (ühiselt kaubamärgid) kuuluvad Nestlé kontsernile. Midagi sellel veebilehel sisalduvat ei tohiks tõlgendada nii, et see annab litsentsi või õiguse kasutada sellel veebilehel esitatud kaubamärke. Käesoleval veebilehel kuvatud kaubamärkide või mis tahes muu veebilehel oleva sisu kasutamine või väärkasutamine on rangelt keelatud, välja arvatud siinsetes tingimustes sätestatud juhtudel. Teid teavitatakse ka sellest, et Nestlé kontsern rakendab oma intellektuaalomandi õigusi agressiivselt ja seadusega ettenähtud ulatuses, sealhulgas tõsiste rikkumiste eest kriminaalvastutusele võtmisega.