Olet kirjautunut ulos
NESCAFÉ® och Rainforest Alliance: bättre tillsammans

Bättre tillsammans

minuter
Varje gång du njuter av en god kopp NESCAFÉ® är det resultatet av en kombinerad insats från tusentals enskilda kaffeodlare. Att känna till dynamiken bakom de här odlingarna är avgörande för att vi ska kunna hjälpa till att förbättra försörjningsmöjligheterna där vi kan. För att uppnå det här började NESCAFÉ® samarbeta med Rainforest Alliance under 2014. Tillsammans utvecklade vi NESCAFÉ® Plan Theory of Change, där vi beskrev den positiva inverkan som vi planerade att bidra med. Theory of Change utgör nu grunden i vår verktygslåda för övervakning och utvärdering och när vi kartlägger framstegen inom våra huvudsakliga fältaktiviteter. NESCAFÉ® kanske vet massor om kaffe, men det är alltid bra att ta emot hjälp för att bli ännu bättre.
Rainforest Alliance partnership

Ett recept för positiv förändring

Varje recept kräver omsorg, uppmärksamhet och noggrann mätning. För att mäta NESCAFÉ®:s faktiska påverkan måste man först beräkna jordbrukets nettoinkomst och jordbrukarens försörjning från kaffe och andra grödor. Därefter kommer mätning av vår inverkan på jordbrukarfamiljerna. Slutligen mäts sådant som markhälsa, biologisk mångfald och vatten för att se om koldioxidutsläppen har minskat. På det här sättet kan NESCAFÉ® ha ett nära samarbete med odlargrupper och få deras perspektiv, förstå deras utmaningar och arbeta för att utveckla praktiska lösningar som hjälper till att skapa hållbara och regenerativa fördelar som kan förbättra försörjningen och naturresurserna. Länk: https://www.rainforest-alliance.org/business/tailored-services/partnerships-for-success-monitoring-and-evaluation-with-nescafe/
sustainable and regenerative benefits

Ju mer vi vet, desto bättre är vi

Det spelar ingen roll hur gott du tror att du gör, du kan inte vara säker utan tillförlitliga data. Vårt nära samarbete med Rainforest Alliance hjälper oss på NESCAFÉ® att utvärdera alla fältprogram världen över med synliga resultat. Med den här kunskapen kan vi informera om, utvärdera, förbättra och anpassa vår verksamhet i syfte att skapa långsiktiga fördelar för hundratusentals kaffeodlare.
Rainforest Alliance logo

NESCAFÉ® tillhandahöll 37 miljoner brunrostresistenta kaffeplantor till över 33 000 kaffeodlare som stod inför ett stort utbrott. Våra data identifierade vilka varianter som fungerade med 93% överlevnadsgrad och en 50% ökning av produktiviteten.


leaf rust resistant coffee plantlets

Femstjärnigt betyg i Mexiko

Genom övervakning och utvärdering mer än mildrade NESCAFÉ® effekten av en brunrostkris i Mexiko 2014. Vi pratade med odlare för att få veta mer om vad vi kunde göra. NESCAFÉ® tillhandahöll 37 miljoner brunrostresistenta kaffeplantor till över 33 000 kaffeodlare som stod inför ett stort utbrott. Våra data identifierade vilka varianter som fungerade med 93% överlevnadsgrad och en 50% ökning av produktiviteten. Efteråt tillhandahöll NESCAFÉ®:s team managers utbildning på fältet och mer investering i jordbruksarbete. Bra information och bra samtal är ju det som behövs för att göra en varaktig positiv inverkan.
leaf rust resistant coffee plantlets

Börja studera i Vietnam

Du kan inte lösa ett problem om du inte har full förståelse för problemets art. I Vietnam ville NESCAFÉ® förbättra försörjning och produktivitet för ekonomiskt sårbara kaffeodlare som stod inför höga produktionskostnader, ineffektiv bevattning och beroende av en enda gröda. NESCAFÉ® hjälpte till genom att ge nio miljoner plantor till över 14 000 odlare för att öka deras skördar och anordna utbildning om jordbruksmetoder, som samodling, ekonomikunskap och bokföring. År 2020 förde 89% av de vietnamesiska odlarna som var en del av NESCAFÉ®:s fältprogram bok, vilket visade sig öka lönsamheten. Med bättre bokföring och plantor med bättre avkastning kunde odlarna investera i sina fält och öka produktiviteten med smartare bevattningshantering och diversifiering av grödor, vilket ledde till högre inkomster. Det är fantastiskt hur bättre organisering kan göra en sådan skillnad.
NESCAFÉ® field program

Dagens favoriter bland våra läsare

Här samlar vi några av de mest lästa artiklarna från olika ställen på webbplatsen
NESCAFÉ® sustainability