main content
Händer som håller en ung kaffeplanta
Vår värld

NESCAFÉ och Rainforest Alliance partnerskap

Bättre tillsammans

Mörkbrunt återvunnet papper bakgrundsbild

NESCAFÉ och Rainforest Alliance partnerskap

Varje gång du njuter av en utsökt kopp NESCAFÉ är det resultatet av en kombinerad ansträngning från tusentals unika kaffeodlare. Att känna till dynamiken bakom dessa odlingar är avgörande för att hjälpa till att förbättra försörjningen där vi kan. För att uppnå detta började NESCAFÉ samarbeta med Rainforest Alliance under 2014. Tillsammans utvecklade vi NESCAFÉ Plan Theory of Change som definierar den positiva inverkan vi planerar att göra. Detta utgör nu grunden i vår verktygslåda Monitoring and Evaluation och kartlägger framstegen inom våra huvudsakliga fältaktiviteter. NESCAFÉ kanske vet massor om kaffe, men det är alltid en god idé med hjälp för att bli ännu bättre.

Ovanifrån av en kaffeplantage
Ett perfekt recept för positiv förändring

Varje recept kräver omsorg, uppmärksamhet och noggranna mått. Att mäta NESCAFÉs påverkan på jorden börjar med att utvärdera jordbrukets nettoinkomst och jordbrukarens försörjning från kaffe och andra grödor. Därefter kommer mätning av vår inverkan på jordbrukarfamiljerna. Slutligen mäts aspekter som jordens mående, biologisk mångfald och vatten för att spåra minskning av koldioxidutsläpp. Detta hjälper NESCAFÉ att skapa nära samarbete med odlargrupper för att få deras perspektiv, förstå deras utmaningar och arbeta för att utveckla praktiska lösningar som hjälper till att skapa hållbara och regenerativa fördelar som syftar till att förbättra försörjning och naturliga resurser.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance Logo
Ju mer vi vet, desto bättre är vi

Det spelar ingen roll hur gott du tror att du gör, du kan inte vara säker utan tillförlitliga data. Vårt nära samarbete med Rainforest Alliance hjälper NESCAFÉ att utvärdera alla fältprogram världen över med synliga resultat. Denna kunskap låter oss dela, utvärdera, förbättra och anpassa våra aktiviteter med syftet att ge långsiktiga fördelar åt hundratusentals kaffeodlare.

Brunt återvunnet papper citat bakgrund bild

NESCAFÉ tillhandahöll 37 miljoner brunrostresistenta kaffeplantor till över 33000 kaffeodlare som stod inför ett stort utbrott. Våra data identifierade vilka varianter som fungerade med 93&% överlevnadsgrad och 50% ökning i produktivitet.

Händer som håller kaffeblad drabbade av brunrost
Få 5 stjärnor i Mexiko

Genom övervakning och utvärdering mer än mildrade NESCAFÉ effekten av en brunsrostkris i Mexiko 2014. Vi pratade med odlare för att få veta mer om vad vi kunde göra. NESCAFÉ tillhandahöll 37 miljoner brunrostresistenta kaffeplantor till över 33000 kaffeodlare som stod inför ett stort utbrott. Våra data identifierade vilka varianter som fungerade med 93% överlevnadsgrad och 50% ökning i produktivitet. Efteråt tillhandahöll NESCAFÉs team managers utbildning på fältet och mer investering i jordbruksarbete. Det krävs information och goda samtal för att få en varaktig positiv inverkan.

Man som arbetar på en kaffeodling
Börja studera i Vietnam

Du kan inte lösa ett problem om du inte har full förståelse för problemets art. I Vietnam ville NESCAFÉ förbättra försörjning och produktivitet för ekonomiskt sårbara kaffeodlare som stod inför höga produktionskostnader, ineffektiv bevattning och beroende av en gröda. NESCAFÉ hjälpte till genom att tillhandahålla 9 miljoner plantor till över 14 000 odlare för att öka skördar, hålla utbildning inom jordbrukspraxis som samodling och undervisning i ekonomisk kunskap och bokföring. När 2020 kom förde 89 % av de vietnamesiska odlarna som var en del av NESCAFÉs fältprogram ekonomiska register som bevisades vara fördelaktiga. Med bättre bokföring och plantor med bättre avkastning investerade odlarna i sina fält och ökade produktiviteten med smartare bevattningshantering och diversifiering av grödor som ledde till högre inkomster. Det är fantastiskt hur bättre organisering kan göra en sådan skillnad.

Återvunnet papper vit bakgrund bild

Vår värld

Relaterade artiklar

Två händer som håller muggar

Du är endast så stor som din minsta partner

Vi strävar efter att hjälpa alla våra odlingspartner att bli mer motståndskraftiga med kunskap, verktyg och teknik så att hela världen kan dra nytta av fördelarna.

Upptäck mer
Händer som håller en mugg med natur i
Make your world

Låt varje kopp göra skillnad.

Håll dig uppdaterad

Följ oss i vårt arbete att göra NESCAFÉ ännu mer hållbart.

gigya-myw-lite
Två leende kvinnor på en kaffeodling