main content
Ett träd Nescafé-logotypen
Världen

Minskning av våra utsläpp av växthusgaser

En bättre morgondag börjar tillsammans

Grått återvunnet papper bakgrundsbild

Minskning av våra utsläpp av växthusgaser

För att bidra till att minska NESCAFÉs utsläpp av växthusgaser krävs det mer än att några personer försöker. Hos NESCAFÉ har vi ett team med engagerade analytiker som studerar vår miljöpåverkan och tar fram planer för snabbare minskning av koldioxidutsläpp. När vi analyserar vårt koldioxidavtryck tittar NESCAFÉ på allt från transport, tillverkning, förpackning, leverans och vad som händer efter konsumtion. Vi skapade program för att minska vår påverkan i varje steg och hjälpte NESCAFÉ-drickare överallt att bidra. Sedan 2010 har vi redan minskat våra utsläpp av växthusgaser i våra kaffefabriker i Europa med 49,6 %. Hos NESCAFÉ tror vi att vi tillsammans kan göra mer för att minska vår miljöpåverkan.

NESCAFÉ factory
Vi drivs av kaffe

Varje kopp NESCAFÉ kan bidra till att ge dig den energi du behöver varje dag. På samma sätt använder NESCAFÉ kaffesump för att skapa energi i de flesta av våra fabriker, vilket minskar avfallet och utsläppen av växthusgaser. Det är en enkel process där kaffesumpen som används för att brygga NESCAFÉ återanvänds som biobränsle för att driva våra ångpannor. Under 2021 hjälpte denna cirkuläritet NESCAFÉ att hålla 61 000 ton* CO2e från fossila bränslen från att komma ut i atmosfären och att skicka mindre avfall till deponier som annars skulle ha transporterats med tunga lastbilar. Precis som du bryr sig NESCAFÉ om planeten och är inte för stolta för att värma upp våra rester. (*Syfte: Kaffefabriker i Europa under 2021)

Landskap med ett berg och skogar
Driva naturens kraft

Ett av de bästa medlen för att minska koldioxidutsläppen är friska jordar och skogar. För att hantera sin stora leveranskedja med hundratusentals jordbruk och transportnätverk siktar NESCAFÉ på att skydda både jorden och skogarna för att bidra till en långsiktig hållbar förändring.

Grått återvunnet papper citat bakgrund bild

"Till 2026 avser NESCAFÉ att plantera 20 miljoner inhemska träd över hela världen för att hjälpa till att öka den biologiska mångfalden och främja markbildning och markhälsa."

Händer som planterar ett träd
När mer egentligen betyder mindre

Världens skogar absorberar omkring 2,6 miljarder ton koldioxid per år, eller cirka en tredjedel av all koldioxid som släpps ut från förbränning av fossila bränslen. Skogarna utgör även näring, skydd, energi, medicin och försörjning för omkring 1,6miljarder människor*. Dessvärre bidrar ökningen av den globala populationen och behovet av mat att skogarna riskerar att omvandlas till jordbruksmark. Till 2025 strävar NESCAFÉ efter att uppnå 100% avskogningsfritt kaffe, och till 2026 vill man plantera 20miljoner inhemska träd för att bidra till att öka den biologiska mångfalden och främja jordmånsbildning och friska jordar. Det är ett omfattande arbete men inte i närheten av vad skogarna bidrar med för planeten.

*lägg till länk till CSV-rapport 2021, s. 25

Rader av unga kaffeplantor
Varför jordhälsa är så viktigt

Friska jordar gör mer än bara låter gott kaffe växa, de binder koldioxid, minskar erosion och kräver mindre syntetiska gödningsmedel. Eftersom en stor del av jordbrukens utsläpp av växthusgaser kommer från gödningsmedel, hjälper NESCAFÉ odlare att optimera användningen av gödningsmedel genom att tillhandahålla utbildningar. Från Vietnam till Mexiko, Brasilien och Indonesien har NESCAFÉs fältprogram bidragit till att förbättra odlingsmetoderna, vilket lett till att jordbruk använder optimala kombinationer av syntetiska och organiska gödningsmedel, och minskar användningen av jordbrukskemikalier. Kort sagt bidrar friska jordar till odlingen av ett mer hållbart kaffe.

Vattenkokare som kokar
Stora förändringar görs med små förändringar

För att hjälpa Nestlé nå netto noll till 2050 handlar det inte om att göra några stora förändringar, utan om att göra hundratals små. Till att börja med siktar alla NESCAFÉ-fabriker på att använda 100% förnybar el till 2025. Vi gör också vårt bästa för att minska vårt plastavfall genom att öka vår användning av återvunnen plast, minska vår användning av ny plast, samt bidra till att skapa cirkulära system som gör det enklare att samla in, återvinna och återanvända dessa produkter. NESCAFÉ strävar efter att utöka sin flotta med elektriska, biobränsle-, hybrid- eller laddbara fordon. Och för konsumenterna uppmuntrar NESCAFÉ till bättre beredningsmetoder och återvinningstips som att värma vattnet till 80°C istället för 100°C. Med olika initiativ är vi på väg mot att fortsätta minska våra utsläpp av växthusgaser.

Återvunnet papper vit bakgrund bild

Världen

Relaterade artiklar

Händer som håller jord

Om bönor kunde tala

Det krävs mer än bara kaffeträd för att odla gott kaffe. Läs mer om hur vi uppmuntrar biologisk mångfald och jordhälsa med regenerativt jordbruk.

Upptäck mer
Händer som håller en mugg med natur i
Make Your World

Låt varje kopp göra skillnad.

Håll dig uppdaterad

Följ oss i vårt arbete att göra NESCAFÉ ännu mer hållbart.

gigya-myw-lite
Två leende kvinnor på en kaffeodling