main content

CÀ PHÊ PHA MÁY

Một tách cà phê NESCAFÉ Dolce Gusto như được pha bởi một barista thực thụ, cho khoảnh khắc thư giãn hay chuyện trò thêm thú vị.

CAFÉ AU LAIT

CÀ PHÊ SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - CAFÉ AU LAIT

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

CÀ PHÊ SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO - CAPPUCCINO

CÀ PHÊ SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - CAPPUCCINO

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

NESCAFÉ DOLCE GUSTO

THỨC UỐNG CHOCOLATE SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - CHOCOCINO

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

TRÀ XANH SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO - GREEN TEA LATTE

TRÀ XANH SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - GREEN TEA LATTE

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

LATTE MACCHIATO

CÀ PHÊ SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - LATTE MACCHIATO

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

LUNGO

CÀ PHÊ ĐEN RANG XAY NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - LUNGO

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

TRÀ SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO - MILK TEA

TRÀ SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - MILK TEA

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

CÀ PHÊ ĐEN RANG XAY NESCAFÉ DOLCE GUSTO - GRANDE INTENSO

CÀ PHÊ ĐEN RANG XAY NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - GRANDE INTENSO

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

CÀ PHÊ ĐEN RANG XAY NESCAFÉ DOLCE GUSTO - AMERICANO

CÀ PHÊ ĐEN RANG XAY NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - AMERICANO

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

CÀ PHÊ ĐEN RANG XAY NESCAFÉ DOLCE GUSTO - ESPRESSO INTENSO

CÀ PHÊ ĐEN RANG XAY NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - ESPRESSO INTENSO

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

FLAT WHITE

CÀ PHÊ SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - FLAT WHITE

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...

THỨC UỐNG CÀ PHÊ CACAO SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO - MOCHA

THỨC UỐNG CÀ PHÊ CACAO SỮA NESCAFÉ DOLCE GUSTO® - MOCHA

0

Là dòng cà phê viên nén chuyên dụng dành riêng cho các dòng máy pha NESCAFÉ...